نماتد (نماتود)

تعریف نماتد

به سرطانی شدن بافت ریشه نماتد یا نماتود گفته می‌شود، در این حالت ساختار ریشه گره‌گره شده و کارائی خود را که جذب مواد از خاک به گیاه است از دست می‌دهد. اینکار توسط یک نوع کرم حلقوی که مسبب اصلی نماتد است انجام می‌پذیرد.

انواع نماتد

به طور کلی در تمامی کشت هائی که در سطح صنعتی کاشت می شوند متاسفانه نماتد (نماتود) گزارش شده است. طبق اطلاعات جمع آوری شده چیزی حدود ۱۱۰۰۰ نوع نماتد بیماریزا در انواع کشت های جهان گزارش شده اند.

نحوه‌ی عمل و آسیب‌رسانی نماتد

نماتود با ایجاد تغییرات در ساختار ژنتیکی گیاه، سلول های آلوده شده را از دسترس ریشه خارج کرده و با تحریک رشد عرضی و تورم ایجاد کرده (غده‌ی سرطانی) عملاً ارتباط سلول‌ها را با ساختار اصلی (ریشه) قطع کرده و با ایجاد تغییرات در DNA سلول و تولید RNAهای متناسب با نیاز غذائی خود، این سلول‌ها را در اختیار گرفته و از غذای جذب شده توسط این سلول‌ها تغذیه می‌کند.

در مورد نماتد بیشتر بدانید

ویدیوهای مرتبط

محصولات مرتبط با نماتد

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 6 و 9 برابر است با؟