شوری خاک

تعریف شوری خاک

افزایش Ec و pH، کاهش قدرت باروری، رشد و نمو ریشه، افزایش تجمع پسماندهای کودی، از بین رفتن مواد ارگانیک، کاهش جذب کود از ریشه، برهم خوردن ساختار فیزیکی و شیمیائی خاک زراعی، افزایش استفاده از سموم، عدم جوابگیری از مصرف کودها و در نهایت از بین رفتن خاکهای زراعی را شوری می گویند.

شوری خاک در گلخانه

شوری خاک در فضای باز

شوری خاک در باغ

در مورد شوری خاک بیشتر بدانید

محصولات مرتبط با شوری خاک

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 8 و 2 برابر است با؟