زردآلو

برنامه‌های کودی زردآلو

برنامه کود زردآلو

کود مخصوص درخت زردآلو

کود مخصوص زردآلو، شامل کلیه مواد مغذی مورد نیاز درخت زردآلو است. این برنامه متشکل از کودهای ارگانیک، مواد معدنی و کود کامل NPK همراه با نحوه استفاده از آنها می‌باشد. برنامه کودی تقویتی زردآلو منبعی مناسب برای تأمین مواد مغذی زردآلو بوده و باعث افزایش باردهی، کیفیت و اندازه می‌شود.

بیشتر بخوانید ...

راهکارهای مقابله با آفات و بیماری‌های زردآلو

آیتمی برای این دوره وجود ندارد.

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 6 و 5 برابر است با؟