هویج

برنامه‌های کودی هویج

برنامه کودی هویج

کود مخصوص هویج

کود مخصوص هویج شامل کودهای مورد نیاز از ابتدا تا انتهای رشد است. این برنامه دارای انواع کود ارگانیک، مواد معدنی و کود کامل NPK همراه با نحوه استفاده از آنها می‌باشد. برنامه کودی تقویتی هویج منبعی مناسب برای تأمین مغذی هویج فضای باز بوده و باعث افزایش باردهی و اندازه می‌شود.

بیشتر بخوانید ...

راهکارهای مقابله با آفات و بیماری‌های هویج

آیتمی برای این دوره وجود ندارد.

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 8 و 5 برابر است با؟