انار

برنامه‌های کودی انار

کود مخصوص درخت انار

کود مخصوص انار، شامل کلیه مواد مغذی مورد نیاز درخت انار است. این برنامه متشکل از کودهای ارگانیک، مواد معدنی و کود کامل NPK همراه با نحوه استفاده از آنها می‌باشد. برنامه کودی تقویتی انار منبعی مناسب برای تأمین مواد مغذی انار بوده و باعث افزایش باردهی، کیفیت و اندازه می‌شود.

بیشتر بخوانید ...

راهکارهای مقابله با آفات و بیماری‌های انار

آیتم خبری برای این دوره وجود ندارد.

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا 2 و 1 را با هم جمع نمایید.