انار

برنامه‌های کودی انار

برنامه کودی انار

کود مخصوص درخت انار

کود مخصوص انار، شامل کلیه مواد مغذی مورد نیاز درخت انار است. این برنامه متشکل از کودهای ارگانیک، مواد معدنی و کود کامل NPK همراه با نحوه استفاده از آن‌ها می‌باشد. برنامه کودی تقویتی انار منبعی مناسب برای تأمین مواد مغذی انار بوده و باعث افزایش باردهی، کیفیت و اندازه می‌شود.

بیشتر بخوانید ...

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا 6 و 6 را با هم جمع نمایید.