نماتد در درختان پسته (حاشیه خشکی)

توسط (بروزرسانی: )

وطن بیو

آیا شما هم مشکل نماتد (نماتود) پسته (حاشیه خشکی) دارید...!؟

برنامه کودی پیشنهادی در مورد نماتد (حاشیه خشکی) در درختان پسته

کارشناسان شرکت بعد از انجام مطالعات و جمع‌بندی نتایج حاصله از بازدیدهای میدانی به این نتیجه رسیدند که بهترین کار برای مواجه با عارضه‌ی حاشیه خشکی درختان پسته (نماتود پسته)، استفاده از چندین ماده کودی و اصلاح سیستم کوددهی در درختان مبتلاست. گروه فنی شرکت برای جامعه‌ی عمل پوشاندن به این مهم اقدام به ابداع روشی بنام تشتکی نمودند. در این روش مقدار مشخصی از مواد با مقدار مشخصی از آب مخلوط شده و در پای درخت ریخته می‌شود. بلافاصله بعد از این کار آبیاری انجام می‌گیرد. در این روش ابدائی اولا میزان مواد کودی مصرفی قابل کنترل بوده و از هدررفت آنها جلوگیری می‌شود، ثانیا این مواد بصورت همگن و یکنواخت در دسترس درختان قرار می‌گیرند. در سیستم‌های آبیاری سنتی (غرق آبی) که امکان کنترل دقیق میزان آب ورودی وجود ندارد استفاده از این روش می‌تواند در کنترل میزان مواد کودی مصرفی و افزایش میزان جواب‌گیری بسیار کارا باشد.

روش انجام

مقادیر مشخص در جدول زیر در ۴۰۰ لیتر آب ریخته شده بسته به سن و سال و جسه‌ی درخت پسته از ۲۰ تا ۴۰ لیتر به ازای هر درخت، در پای درخت و داخل تشتک ایجاد شده ریخته می‌شود. این کار در فواصل زمانی مشخص شده باید تکرار شود. ضمناً به همراه این روش (تشتکی) باید طبق جداول زیر در زمان‌های مشخص شده از محلول پاشی نیز استفاده شود. استفاده از محلول‌پاشی و تشتکی بصورت همزمان باعث تاثیر سریع و بلند مدت در درختان پسته از یک طرف و تامین احتیاجات کودی درختان از طرف دیگر می‌شود.

جیره‌ی کودی مخصوص نماتد (نماتود) درختان پسته (حاشیه خشکی)

مرحله‌ی اول (محلول پاشی)

ردیف زمان استفاده نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب نحوه‌ی استفاده
۱ بعد از آغاز گلدهی پی اف نماتد ۲۰۰ سی سی محلول پاشی
۲ فولویکول ۲۰۰ سی سی محلول پاشی
۳ ویتامینو ۱۰۰ سی سی محلول پاشی

 

مرحله‌ی دوم ریشه‌ای (تشتکی)

ردیف زمان استفاده نام محصول مقدار در ۴۰۰ لیتر آب نحوه‌ی استفاده
۱ یک ماه بعد از محلول پاشی پی اف نماتد ۳ لیتر ریشه ای (تشتکی)
۲ فولویکول ۴ لیتر ریشه ای (تشتکی)
۳ ویتامینو ۱ لیتر ریشه ای (تشتکی)

 

مرحله‌ی سوم (محلول پاشی)

ردیف زمان استفاده نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب نحوه‌ی استفاده
۱ یک هفته بعد از استفاده ریشه ای پی اف نماتد ۲۰۰ سی سی محلول پاشی
۲ فولویکول ۲۰۰ سی سی محلول پاشی
۳ ویتامینو ۱۰۰ سی سی محلول پاشی

 

مرحله‌ی چهارم ریشه‌ای (تشتکی)

ردیف زمان استفاده نام محصول مقدار در ۴۰۰ لیتر آب نحوه‌ی استفاده
۱ ۴۵ روز بعد از محلول پاشی پی اف نماتد ۳ لیتر ریشه ای (تشتکی)
۲ فولویکول ۴ لیتر ریشه ای (تشتکی)
۳ ویتامینو ۱ لیتر ریشه ای (تشتکی)

 

مرحله‌ی پنجم (محلول پاشی)

ردیف زمان استفاده نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب نحوه‌ی استفاده
۱ یک هفته بعد از استفاده ریشه ای پی اف نماتد ۲۰۰ سی سی محلول پاشی
۲ فولویکول ۲۰۰ سی سی محلول پاشی
۳ ویتامینو ۱۰۰ سی سی محلول پاشی

 

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 8 و 2 برابر است با؟