کود کامل ان پی کا NPK چیست؟

توسط

اگر در عرصه کشاورزی فعال باشید مطمئنا با این کلمه ی N.P.K (ان پ کا) روبرو شده اید. اگر بخواهیم بصورت دقیق و علمی این کلمه را تعریف کنیم به تعریف زیر خواهیم رسید:

تعریف کود N.P.K (ان پ کا):

به ابتدای حروف کودهای ماکروی مورد استفاده در انواع کشت ها در کوددهی گیاهان N.P.K (ان پ کا) گفته می شود.

حرف N: مخفف ازت

حرف P: مخفف فسفات

حرف K: مخفف پتاس

تعریف کودهای ماکرو و میکرو در کشاورزی:

این تعاریف بر مبنای میزان نیاز گیاه بصورت عام در کل دوره رشد و نمو به عناصر مختلف، تعریف شده است. به بیان ساده تر به عناصری که گیاهان بصورت عمومی در کل دوره رشد و نمو خود بیشترین نیاز را به این عناصر کودی دارند یعنی همان N.P.K (ان پ کا)، و به مواد کودی که از لحاظ مقادیر نیاز کمتری به آنها دارند مثل بور، مولیبدن، منگنز و ... میکرو گفته می شوند.

یک نکته بسیار جالب و مفید

چرا به کودهای ماکرو، N.P.K (ان پ کا) گفته می شود و مثلا P.K.N (پ کا ان) گفته نمی شود؟

علت این نام گذاری به دلیل اولویت احتیاجات گیاهان بر مبنای زمان رشد و نمو به این نوع کودهاست. به زبان ساده تر گیاهان در کل دوره زندگی خود سه مرحله ای: کاشت، داشت و برداشت دارند که به ترتیب در این مراحل به کودهای ماکروی زیر احتیاج خواهند داشت.

کاشت N

داشت P

برداشت K

  البته استفاده از این عناصر در مراحل سه گانه رشد و نمو استثناهائی هم دارد، مثلا در ابتدای دوره کاشت برای افزایش میزان ریشه زائی از کودهای حاوی فسفات (P) هم استفاده می شود و مواردی از این دست که در مقالات بعدی به آنها اشاره خواهد شد.

انواع کودهای N.P.K (ان پ کا) موجود در سبد کودی ما

محصولات/کودهای ارگانوالمنت (NPK ارگانیک)

محصولات/کود کامل (NPK شیمیائی)

 

 

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا 8 و 3 را با هم جمع نمایید.