راهنمای خدمات مشتریان

شرکت وطن بیو برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و فروش محصولات خود از روند زیر استفاده می‌کند.

اطلاعات مورد نیاز

اطلاعات شخصی و تماس

 1. نام و نام خانوادگی
 2. آدرس
 3. شماره تماس
 4. نوع آشنایی با ما

اطلاعات کشت

 1. نوع کشت
 2. سطح زیرکشت
 3. نوع آبیاری
 4. مقدار آب مصرفی در محلول پاشی
 5. تراکم کشت
 6. خلاصه ای مشکل
 7. سطح زیر کشت دارای مشکل
 8. درخواست ارسال عکس

روند ثبت درخواست

 1. ثبت اطلاعات دریافتی در CRM
 2. بررسی تصاویر و تشخیص نیاز یا مشکل
 3. ارسال پیش فاکتور + برنامه کودی
 4. صدور برنامه کودی + پیش فاکتور
 5. ارسال رایگان محصولات
 6. پیگیری استفاده و نتایج
 7. در صورت تداوم خرید یا از همان ابتدا (بسته به تشخیص) عضویت در باشگاه مشتریان

مزایای عضویت در باشگاه مشتریان

 • ایجاد یه اکانت و طبقه بندی + ذخیره سازی تمام اطلاعات مربوط به کشت یا کشتهای مشتری
 • ارائه خدمات مشاوره ای رایگان برای مواردی که حتی خرید انجام نشده است (مثلا نحوه استفاده از سمومی شیمیائی که ما در سبد کودی مان نداریم و ... )
 • وجود سیستم یادآوری در خصوص مواردی که باید یکسری کودها یا کارها باید در زمان خاص انجام شود. مثلا برنامه کودی پیشگیری در خصوص زمین های آلوده به نماتد و ...