شوری خاک در کشت‌های گلخانه‌ای

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

شوری خاک در کشت‌های گلخانه‌ای - وطن پلاست

از الزامات مهم احداث گلخانه بررسی شرایط خاکی و آبی است، اگر خاک یا آب محل احداث گلخانه متناسب با گیاهان برای کاشت در گلخانه نباشند نباید گلخانه احداث شود.

بازگشت

افزودن یک دیدگاه

لطفا 2 و 3 را با هم جمع نمایید.