فروش پی اف نماتد و پی اف تریپس

طبق نامه شماره ۱۵۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ سازمان محترم حفظ نباتات کل کشور، توزیع دو محصول پی اف نماتد و پی اف تریپس بالامانع می باشد.

خبر مهم در مورد پی اف نماتد و پی اف تریپس

بازگشت

افزودن یک دیدگاه

جمع 9 و 6 برابر است با؟