برنامه‌های کودی (جیره‌ها)

معمولا بصورت سنتی در کشت زعفران در سال حداقل یکبار آبیاری انجام می شود، این آبیاری در انتهای تابستان(شهریور) یا ابتدای پاییز(مهر) انجام می پذیرد. انجام این آبیاری نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در میزان گلدهی این کشت ایفاء می کند

برنامه کودی مخصوص نشا هلو

با توجه به مشاهدات میدانی نشاهای یک ساله به شدت ضعیف بوده و با ادامه این منوال از بین خواهند رفت. دو دلیل عمده در ضعف این نشاها وجود دارد.

جیره کودی زیر به صورت محلول پاشی بر روی تمامی درختان سیب که در مرحله فندقی تشکیل میوه هستند استفاده خواهد شد.

برنامه کودی مخصوص برنج

این برنامه کودی بر مبنای مراحل رشد و نیاز کودی در این مراحل تنظیم شده است.

برنامه کودی درختان سیب مخصوص رفع مشکل ریزش قبل از برداشت

اساسی‌ترین عامل تعیین‌کننده میزان سود یا زیان یک باغ سیب مقدار سیبی است که از این باغ برداشت خواهد شد. با توجه به این اصل ریزش میوه قبل از برداشت می تواند یکی از عوامل اصلی کاهش میزان محصول باشد.

برنامه کودی مخصوص درختان هلو

با توجه به مشاهدات میدانی و ضعف شدید در درختان هلو برنامه کودی برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود. مقادیر ذکر شده همگی بصورت محلول پاشی استفاده خواهد شد.

بیماری آتشک - درمان

بیماری آتشک یا بادزدگی (Blight یا Fire Blight) با عامل باکتریایی از مهم‌ترین بیماری‌های درختان میوه دانه‌دار (سیب، گلابی و به) وگیاهان خانواده گلسرخیان است.

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص ذرت علوفه‌ای

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص ذرت علوفه ای با استفاده از کودهای ارگانیک

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان سیب

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان سیب با استفاده از کودهای ارگانیک

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان زردآلو

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان زردآلو با استفاده از کودهای ارگانیک

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص هویج

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص هویج با استفاده از کودهای ارگانیک

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص پیاز فضای باز

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص پیاز فضای باز با استفاده از کودهای ارگانیک

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص بادمجان

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص بادمجان با استفاده از کودهای ارگانیک

برنامه غذایی کودی (جیره) خیار گلخانه‌ای

برنامه غذایی کودی (جیره) خیار گلخانه‌ای با استفاده از کودهای ارگانیک