برنامه کودی (جیره) مخصوص یونجه

توسط

آغاز رشد (۲-۳ برگی شدن)

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
1 فولویکول ۳۰۰ – ۲۰۰ سی سی
2 اچ . بی گرو ان ۳۰۰ – ۲۰۰ سی سی
3 ویتامینو ۱۰۰ سی سی

 

قبل از گلدهی (به همراه سم پاشی)

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ فولویکول ۳۰۰- ۲۰۰ سی سی
۲ پلنت فیدر 12-15-8 ۲۵۰ سی سی
۳ ویتامینو ۱۰۰ سی سی

 

در فاصله‌ی محلول پاشی اول و دوم

به ازای هر هکتار مقدار ۱۰ لیتر بیوتچ از طریق ریشه استفاده شود.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا 8 و 3 را با هم جمع نمایید.