برنامه کودی (جیره) مخصوص درختان زردآلو

توسط

در دوره خواب زمستانی – آغاز جوانه زنی

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
1 ویتامینو ۳۰۰ سی سی
2 فرمولا ۳۰۰ سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
1 پلنت فدر 12-15-8 ۱ لیتر
2 بیوهیومات 30 1 لیتر
3 بیوهگزآیرون 1 کیلوگرم

 

ابتدای گلدهی (۵ الی ۱۰٪)

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 100 لیتر آب (محلول پاشی)
1 رادیکسول 200 گرم
2 ویتامینو 100 سی سی
3 فولویکول سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 1000 متر مربع
1 پلنت فدر 12-15-8 1 لیتر
2 بیوهیومات 30 لیتر

 

در زمان اواخر گلدهی (۸۰ الی ۹۰٪ گلدهی)

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 100 لیتر آب (محلول پاشی)
1 کومبی 200 گرم
2 ویتامینو 100 سی سی
3 فولویکول 250 سی سی
4 فسفیت بوراکس 400 250 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

پلنت فدر 8-8-8

2 لیتر

2

بیوهیومات 30

2 لیتر

3

بیوهگزآیرون

1 کیلوگرم

 

ابتدای تشکیل میوه

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب (محلول پاشی)

1

فولویکول

250 سی سی

2

ویتامینو

100 سی سی

3

کالسی بورآمین

250 سی سی

4

فسفیت بوراکس 400

250 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1

کافه ماگ

1 الی 2 لیتر

2

بیوهیومات 30

2 لیتر

3

فسفیت بوراکس 400

لیتر

 

۷ الی ۲۱ روز قبل از جمع آوری محصول

محلول پاشی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 100 لیتر آب (محلول پاشی)

1


پتاسگن

300 سی سی

2

کالسی بورآمین

300 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف

نام محصول

مقدار مصرف در 1000 متر مربع

1


پتاسگن

1 الی 2 لیتر

2

بیوهیومات 30

2 لیتر

 

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 6 و 8 برابر است با؟