برنامه کودی (جیره) مخصوص ذرت علوفه‌ای

توسط

بعد از کاشت

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ فولوی ازت ۳۰۰ سی سی
۲ رادیکسول ۱۰۰ گرم
۳ ویتامینو ۵۰ سی سی
۴ پلنت فیدر 12- 15 - 8 ۱۰۰ سی سی

 

رشد طولی (برگ و سایر اندام‌های سبز)

ردیف نام محصول

مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)

۱ فولوی ازت ۳۰۰ سی سی
۲ کومبی ۱۰۰ گرم
۳ اچ . بی – گرو ان ۲۰۰ سی سی
۴ بیوتچ ۲۰۰ سی سی

 

تشکیل میوه

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ فسفیت براکس ۴۰۰ ۲۰۰ سی سی
۲ پتاسگن ۳۰۰ سی سی
۳ ویتامینو ۵۰ سی سی

 

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 1 و 3 را محاسبه نمایید.