برنامه کودی (جیره) مخصوص انگور

توسط

۱) بیدار شدن گیاه و آغاز رشد جوانه ها تا ۲ الی ۳ برگی شدن

محلول پاشی (به ازای ۱۰۰ لیتر آب)

ردیف نام محصول مقدار در۱۰۰ لیتر آب
۱ پلی ان ۲۰۰ سی سی
۲ کومبی ۱۰۰ گرم
۳ ویتامینو ۱۰۰ سی سی
۴ رادیکسول ۱۰۰ گرم

 

۲) در مرحله‌ی رشد تا تشکیل میوه

ردیف نام محصول مقدار در۱۰۰ لیتر آب
۱ پلنت ۱۲-۱۵-۸ ۲۰۰ سی سی
۲ فولوی ازت ۲۰۰ سی سی
۳ کافه ماگ ۱۵۰ سی سی

از هر ۱۵روز ی ۲ بار تکرار شود.

۳) آغاز تشکیل خوشه تا قبل از باردهی

ردیف نام محصول مقدار در۱۰۰ لیتر آب
۱ پتاسگن ۲۵۰ الی ۳۰۰ سی سی
۲ پلنت ۱۲-۱۵-۸ ۲۰۰ سی سی
۳ فولوی ازت ۲۰۰ سی سی

از هر ۱۵ روز ۲ بار تکرار شود.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا 5 و 9 را با هم جمع نمایید.