برنامه کودی (جیره) مخصوص پیاز فضای باز

توسط

در مرحله‌ی رشد

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
1 فولویکول 200 الی 300 سی سی
2 کالسی بورآمین 200 سی سی
3 پلنت فدر 8-8-8 300 سی سی
4 کومبی 100 گرم

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
1 فولویکول 1 لیتر
2 پلی ان 1 لیتر

 

آغاز تشکیل میوه

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
1 فولویکول 200 الی 300 سی سی
2 ویتامینو 100 سی سی
3 پتاسگن 200 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
1 فولویکول 1 لیتر
2 فسفیت بوراکس 400 1 لیتر

 

رشد میوه

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
1 فولویکول 200 – 300 سی سی
2 ویتامینو 100 سی سی
3 پتاسگن 200 – 300 سی سی
4 کالسی بورآمین 200 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 1000 متر مربع
1 فولویکول 1 لیتر
2 پتاسگن 1 لیتر

 

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا 3 و 8 را با هم جمع نمایید.