برنامه کودی مخصوص نشا هلو

توسط

با توجه به مشاهدات میدانی نشاهای یک ساله به شدت ضعیف بوده و با ادامه این منوال از بین خواهند رفت. دو دلیل عمده در ضعف این نشاها وجود دارد:

 1. شرایط نامساعد خاک بستر
 2. عدم ریشه زایی کافی

ما برای رفع این دو مشکل پیشنهاد می‌کنیم که هر دو عامل (خاک بستر- خود نشا) با استفاده از برنامه‌های کودی زیر تقویت شوند.

الف) استفاده از خاک:

ردیف محصول به ازاء هر نشاء
۱ فولویکل ۱۰ سی‌سی
۲ NPK 10-52-10 ۵ گرم
 • نکات مهم:
 • مقادیر ذکر شده در بالا به ازای هر نشا می باشد.
 • کودهای ذکر شده در بالا بصورت یکجا و باهم استفاده خواهند شد.
 • کودهای ذکر شده در بالا از طریق ریشه و سر به آب استفاده خواهند شد.
 • مقادیر ذکر شده در بالا برای نشاهای یک ساله محاسبه شده است و برای استفاده در نشاهای سن بالا باید مقادیر برای آنها محاسبه شود.

ب) محلول پاشی:

ردیف محصول در ۱۰۰ لیتر آب
۱ ویتامینو ۳۰۰ سی‌سی
۲ فسفیت براکس 400 ۳۰۰ سی‌سی
۳ کالسی برآمین ۲۰۰ سی‌سی

نکات مهم:

 • بهتر است محلول‌پاشی در ساعات اولیه یا پایانی روز انجام باشد تا زمان لازم برای جذب وجود داشته باشد.
 • به هیچ عنوان در روزهای بارانی یا احتمال بارانی بودن محلول پاشی انجام نگیرد.
 • مقادیر ذکر شده در بالا برای ۱۰۰ لیتر آب می‌باشد.
 • برنامه کودی فوق هر ۲۰ الی ۳۰ روز یکبار حداقل ۳ بار به صورت منظم استفاده شود.
 • برنامه کودی فوق برای تمامی نشاها در سنین مختلف قابل استفاده بوده و فقط مختص نشاهای یک ساله نیست.

 

 
با تشکر
جلال علیون
کارشناس ارشد فنی

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 8 و 9 برابر است با؟