برنامه کودی (جیره) مخصوص انار

توسط

۱) قبل از گلدهی ریشه‌ای

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ بیوتچ ۳ لیتر
۲ پلنت ۱۲-۱۵-۸ ۱ لیتر
۳ اچ . بی گرو ان ۱ لیتر

محلول پاشی:

ردیف نام محصول مقدار در۱۰۰ لیتر آب
۱ کومبی ۱۰۰ گرم
۲ پلی ان ۱۵۰ سی سی
۳ رادیکسول ۱۰۰ گرم
۴ ویتامینو ۱۰۰ سی سی

۱۵ روز یکبار ۲ بار تکرار شود.

۲) آغاز تشکیل میوه ریشه‌ای

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ پلنت ۱۲-۱۵-۸ ۱ لیتر
۲ اچ . بی گرو ان ۱ لیتر

محلول پاشی:

ردیف نام محصول مقدار در۱۰۰ لیتر آب
۱ پلنت ۱۲-۱۵-۸ ۲۰۰ الی ۲۵۰ سی سی
۲ فولوی ازت ۲۰۰ الی ۲۵۰ سی سی
۳ کافه ماگ ۲۰۰ سی سی

به فاصله‌ی ۱۵ الی ۲۰ روز ۲ تکرار شود.

۳ ) بزرگ شدن میوه (زمانی که به اندازه‌ی فندوق هستند.) ریشه‌ای

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ بیوتچ ۲ لیتر
۲ پتاسگن ۲ لیتر
۳ کافه ماگ ۱ لیتر

محلول پاشی:

ردیف نام محصول مقدار در۱۰۰ لیتر آب
۱ پتاسگن ۲۵۰ الی ۳۰۰ سی سی
۲ فسفیت براکس ۱۵۰ سی سی

به فاصله‌ی ۱۵ الی ۲۰ روز یکبار تکرار شود.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا 3 و 2 را با هم جمع نمایید.