محصولات

محصولات وطن‌بیو در چهار گروه پی‌اف‌ها، کودها، لوازم گلخانه‌ای و سینی کشت نشاء تقسیم می‌شود. پی‌اف‌ها برای مقابله با بیماری‌های گیاهان و درختان می‌باشد. گروه کودها به دو دسته کودهای مایع ارگانیک و کودهای پودری شیمیایی تقسیم می‌شوند: