کود کامل NPK 11-7-24+TE

کد VPA-CF141

قابلیت ها

 • این کود بصورت تخصصی و با توجه به احتیاجات کودی خیار گلخانه ای برای محصول طراحی و تولید شده است.
 • با توجه به فرمولۀ خاص خود بهترین زمان استفاده بعد از آغاز باردهی می باشد.
 • کاملاً محلول در آب بوده و به راحتی می توان در تمامی سیستمهای آبیاری ( تحت فشار یا غرق آبی ) استفاده کرد.
 • تمامی احتیاجات کودی  ( ماکروها ) را در زمان استفاده تامین می کند.
 • می توان بصورت محلول پاشی نیز استفاده کرد.
 • قدرت جذب بالائی داشته و به راحتی توسط گیاه جذب و استفاده می شود.
 • اختلاط مواد اولیه بکاررفته بصورت کامل بوده و هر ذره خود یک کود کامل می باشد.
 • باعث رشد و توسعۀ ریشۀ گیاه می شود.
 • میزان باردهی را افزایش می دهد.
 • با توجه به قدرت انحلال و جذب بالا نیاز آبی را به شکل کاملاً محسوسی کاهش می دهد.
 • با توجه به حداقل پسماند باعث افزایش چشمگیر شوری خاک نمی شود.

نکته

در صورت استفاده همزمان این کود با کودهای ارگانیک مثل بیوتچ به هیچ عنوان پسماند در خاک ایجاد نمی کند.

سرعت عمل و تاثیر زیادی نسبت به سایر کودهای مشابه داشته و در حداقل زمان ممکن آثار استفاده از این کود خود را نشان خواهد داد.

مواد تشکیل دهنده

نام درصد
ازت (N) ۱۱٪
فسفات (P) ۷٪
پتاس (K) ۲۴٪
بر (B) ۰/۰۱٪
آهن (Fe) ۰/۰۵٪
منگنز (Mn) ۰/۰۲٪
روی (Zn) ۰/۰۲٪

بازگشت