کود ارگانیک بیوتچ

کد VPA-OF131

مزایای استفاده از بیوتچ

  • افزایش مواد ارگانیک خاک
  • افزایش چشمگیر جذب مواد مخصوصاً در فصول سرد سال
  • جلوگیری از آبشوئی کودها در خاک
  • از بین بردن شوری خاک
  • کاهش pH خاک
  • افزایش میزان باردهی
  • افزایش رشد و سبزینگی
  • افزایش سنتز پروتئین
  • کاهش مصرف آب

مواد تشکیل دهنده‌ی گارانتی شده

ردیف نام نام علمی درصد
۴ اسیدیته pH ۴-۶
۱ مواد ارگانیک   ۳۰٪
۲ ازت ارگانیک   ۰.۳٪
۳ اکسید پتاس محلول در آب   ۲٪

میزان مواد ارگانیک خاک رابطه‌ی مستقیم با میزان حاصل‌خیزی خاک دارد، بیوتچ با افزایش میزان مواد ارگانیک، عملا میزان جذب را افزایش داده باعث افزایش کمی و کیفی باردهی می‌شود.

در فصول سرد سال به دلیل کاهش دمای خاک میزان فعالیت مواد ارگانیک خاک به شدت کم می‌شود، بیوتچ با تاثیر مستقیم بر مواد ارگانیک خاک عملا میزان جذب مواد را افزایش می‌دهد.

بیوتچ با توجه به pH پایینی که دارد pH خاک را کاهش داده و حاصل‌خیزی خاک را افزایش می‌دهد.

با توجه به میکروارگانیسم‌های خاص موجود در ساختار این کود که از شوری خاک تغذیه می‌کنند از این کود می‌توان به عنوان یکی از بهترین کودهای کاهنده‌ی شوری خاک استفاده کرد.

در خاک‌های شنی و ضعیف از شسته شدن و از بین رفتن کودها جلوگیری می‌کند.

باعث کاهش مصرف آب می‌شود.

میزان مصرف کود ارگانیک بیوتچ

نوع گیاه زمان استفاده استفاده در خاک در ۱۰۰۰ متر استفاده در برگ در ۱۰۰ لیتر آب
سبزیجات گلخانه ای گوجه فرنگی– خیار- فلفل بعد از آغاز باردهی هر هفته یکبار ۳ - ۴ لیتر ---------------
خربزه - هنداونه بعد از کاشت هر هفته یکبار ۳ - ۴ لیتر ---------------
درختان میوه سیب – گلابی – گیلاس هلو بعد از آغاز تشکیل میوه ۱۵ الی ۲۰ روز یکبار ۱ – ۳ لیتر ----------------
سبزیجات فضای باز کاهو، تره فرنگی، هویج، کرفس، جعفری از ۲ تا ۳ برگی شدن گیاهان به فاصله هر ۱۵ روز یکبار ۳ – ۴ لیتر ----------------
مرکبات پرتقال – لیمو - نارنگی بعد ازآغاز تشکیل میوه به فاصله هر ۱۵-۲۰ روز یکبار ۱ – ۳ لیتر ----------------
توت فرنگی   بعد از کاشت نشاء هر هفته یکبار ۲ – ۳ لیتر ----------------
انگور   بعد از رشد ۱۵ الی ۲۰ سانتی شاخه ها به فاصله‌ی ۱۵ الی ۲۰ روز یکبار ۲-۳ لیتر ----------------
گیاهان فضای باز آفتابگردان، سیب زمینی، پیاز، چغندرقند، ذرت، گوجه فرنگی، لوبیا بعد از کاشت به فاصله‌ی ۱۰ الی ۱۵ روز یکبار ۲ – ۳ لیتر ۳۰۰ – ۵۰۰ سی سی
علوفه یونجه – شبدر بعد از برگ دهی و بعد از هر بار چیدن ۲ – ۴ لیتر ۳۰۰ – ۵۰۰ سی سی
غله گندم – جو بعد از شروع پنجه زنی و به همراه سموم مبارزه با علف هرز ۲ – ۴ لیتر -------------

 

بازگشت