کود ارگانیک هیدرو کنترو

کد VPA-OF141

مزایاس استفاده از هیدروکنترو

  • کاهش نیاز آبی
  • افزایش مقاومت گیاه در مقابل کم آبی
  • افزایش ریشه‌زایی
  • افزایش قدرت نگهداری آب در ریشه و خاک
کود ارگانیک هیدروکنترو - شرکت وطن پلاست آذر

مواد تشکیل دهنده‌ی گارانتی شده

نام نام علمی درصد
مواد ارگانیک   ۱۰٪

بازگشت