نایلون سیاه مالچ

مشخصات فنی

دارای افزودنیهای Anti UV , AB
در عرضهای 60/1 متری
طول : 900 متر

انواع سیاه مالچ

دو طرف سیاه
یک طرف سیاه یک طرف نقره ای

قابلیتها

  • مقابله با رشد علفهای هرز
  • کاهش مصرف آب در کشتهای فضای باز و گلخانه ای
  • جلوگیری از خشک شدن خاک
  • کاهش میزان رطوبت در گلخانه ها
  • کاهش چشمگیر بیمارهای قارچی
  • مقابله با بعضی بیمارها مثل مگی مینوز و ...
  • افزایش راندمان تولید
نایلون سیاه مالچ مخصوص گلخانه
نایلون سیاه مالچ مخصوص کشت فضای باز

بازگشت