فرمولا

کد VPA-PF133
پی اف فرمولا

مزایای استفاده از فرمولا

  • تامین فسفر مورد نیاز گیاه در ریشه‌زائی و گلدهی
  • افزایش تولید فیتوالکسین‌ها و pr پروتیئن‌ها در گیاه
  • تقویت سیستم ایمنی گیاه در مقابل بیماری‌های قارچی
  • جلوگیری از رشد و توسعه قارچ‌های بیماری‌زا در گیاه
  • افزایش سنتز آنزیم‌های کیتیناز و بتا 1 و 3 گلوکاناز
  • انتقال سریع و آسان به تمام سطوح گیاه
  • قدرت تشخیص بالا در مقابله با پاتوژن‌ها
  • عدم ایجاد پسماند بر روی برگ‌ها به دلیل سم نبودن
  • رشد سالم و قوی گیاه را تقویت و از حساسیت گیاه در مقابله با استرس‌ها می‌کاهد.

مواد تشکیل دهنده‌ی گارانتی شده

ردیف نام نام علمی درصد
۱ پنتو اکسید فسفر   ۳۰٪

این کود ارگانیک باعث تقویت سیستم ایمنی طبیعی گیاه اعم از فیتوالکسین‌ها می‌شود. فیتوالکسین‌ها به موادی اطلاق می‌شود که در گیاه بصورت طبیعی تولید و خاصیت بازدارندگی در مقابل عوامل بیماری‌زا دارند. گیاه از این مواد درگیرنده‌های سلولی استفاده کرده و عوامل بیماری‌زا را بعنوان یک حمله‌ی سلولی تلقی کرده و در سطح سلولی با این سلول‌ها (قارچ‌ها) ارتباط برقرار کرده و پروتئین رابط (pr پروتئین) را تشکیل داده و از رشد و توسعه سلول‌های قارچی جلوگیری بعمل می‌آورند.

Pr پروتئین‌ها ترکیباتی هستند که در گیاهان در مواجه به عوامل بیماری‌زا و محیطی تولیدشده و عده‌ای از آنها خاصیت قارچ‌کشی نیز دارند.

دیواره‌ی سلولی عمده‌ی قارچ‌های پارازیت از جنس کتین و بتاگلوکان می‌باشند. Pr پروتئین‌ها با کمک به سنتز آنزیم کیتیناز و بتا 1 و 3 – گلوکاناز دیواره‌ی سلولی قارچ‌ها بیماری‌زا را از بین برده و نقش بسیار سازنده‌ای در مبارزه با بیماری‌های قارچی ایفاء می‌کند.

بازگشت