سوپرکاپ

کد VPA-PF144
سوپرکاپ

مزایای استفاده از سوپرکاپ

  1. افزایش توان گیاه در مقابله با انواع بیماری‌زا باکتریایی، قارچی و ویروسی
  2. افزایش نمو گیاه
  3. افزایش حمل و نقل اکسیژن در داخل گیاه

مواد تشکیل دهنده‌ی گارانتی شده

نام نام علمی درصد
مس Cu ۲٪

بازگشت