پایگاه دانش و منابع آموزشی

مقالات آموزشی جدید

بیماری ساقه انگومی و پوسیدگی سیاه یکی از بیمارهای قارچی در کدوییان مانند طالبی و خربزه می‌باشد. بالا بودن رطوبت باعث ایجاد این آفت در گیاهان می‌شود. سرعت انتشار بیماری ساقه انگومی بالا می‌باشد و در صورت عدم کنترل سریع، کل کشت را از بین می‌برد.

بیماری نماتد به عنوان یکی از مهمترین و سخترین بیماریها در انواع کشتها در تمامی نقاط دنیا مطرح است. مبارزه با بیماری نماتد به عنوان بیماری که نه تنها کشت بلکه خاک زراعی را از بین می برد از اهمیت دو چندانی برخوردار است. یکی از حساس ترین و آسیب پذیرترین مناطق به نماتد نهالستان هاست. در نهالستان ها به دلیل بالا بودن حجم کشت و استفاده مداوم از خاک و کوددهی زیاد شرایط برای بروز بیماری نماتد بسیار مهیاست.

اگر بگوییم بیماری کرم خراط در گردو ضرر رسانترین بیماری است اغراق نکرده ایم چرا که بیماری کرم خراط در گردو باعث ریزش میوه گردو می شود و عملا ضرر مستقیم را به باغدار وارد می کند.

برنامه‌های کودی (جیره‌) جدید

معمولا بصورت سنتی در کشت زعفران در سال حداقل یکبار آبیاری انجام می شود، این آبیاری در انتهای تابستان(شهریور) یا ابتدای پاییز(مهر) انجام می پذیرد. انجام این آبیاری نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در میزان گلدهی این کشت ایفاء می کند

برنامه کودی مخصوص نشا هلو

با توجه به مشاهدات میدانی نشاهای یک ساله به شدت ضعیف بوده و با ادامه این منوال از بین خواهند رفت. دو دلیل عمده در ضعف این نشاها وجود دارد.

اخبار شرکت

شرکت وطن پلاست استخدام می‌کند

شرکت وطن پلاست آذر جهت تکمیل کادر اداری خود اقدام به استخدام ۲ نفر خانم می‌نماید. از متقاضیان در صورت دارا بودن این شرایط به آدرس شرکت مراجعه نمایند.