محصولات پیشنهادی و نحوه‌ی استفاده از این محصولات

فولویکول

a) قابلیت های کود فولویکول در کاهش شوری خاک

 1. افزایش مواد ارگانیک خاک
 2. از بین بردن بنیان‌های شوری خاک به دلیل دارا بودن عواملی مثل لاکتوباسیل و... در ساختار خود.
 3. افزایش توان جذب ریشه
 4. افزایش قابلیت جذب کودها و کاهش چشم‌گیر پسماند آنها
 5. کاهش pH خاک
 6. کاهش Ec خاک
 7. افزایش ریشه‌زائی
 8. توسعه‌ی ریشچه‌ها و افزایش توان جذب آنها
 9. جلوگیری از آبشوئی و از دسترس خارج شدن کودها در خاک

b) زمان، میزان و نحوه‌ی استفاده

زمان استفاده: از ابتدا تا انتهای کشت می توان از این کود استفاده کرد.

نحوه‌ی استفاده: جهت مقابله با شوری خاک و از بین بردن آن از باید این کود بصورت ریشه‌ای استفاده کرد.

میزان استفاده: با توجه به شدت شوری خاک از ۱ تا ۴ لیتر به ازای هر ۱۰۰۰ مترمربع می‌توان از این کود استفاده کرد.

نکات مهم:

 • فولویکول را می توان با تمامی کودها و سموم بصورت یکجا استفاده کرد.
 • جهت وصول نتیجه باید مقادیر ذکر شده در بالا رعایت شوند.
 • در صورت استفاده‌ی همزمان با سایر کودها و سموم جذب آنها نیز افزایش پیدا کرده و پسماند این کودها و سموم به حداقل می‌رسد.
 • در استفاده‌ی مرتب و بلند مدت از این کود خاصیت باروری خاک به شکل کاملاً محسوس افزایش پیدا کرده و حتی رنگ خاک تیره‌تر می‌شود.

بیوهیومات ۳۰

کود ارگانیک بیوهیومات ۳۰

a) قابلیت‌های کود بیوهیومات ۳۰ در کاهش شوری خاک

 1. افزایش مواد ارگانیک خاک
 2. افزایش توان جذب ریشه
 3. افزایش قابلیت جذب کودها و کاهش چشمگیر پسماند آنها
 4. کاهش pH خاک
 5. کاهش Ec خاک
 6. افزایش ریشه زائی
 7. توسعه‌ی ریشچه‌ها و افزایش توان جذب آنها
 8. جلوگیری از آب‌شوئی و از دسترس خارج شدن کودها در خاک

b) زمان، میزان و نحوه‌ی استفاده

زمان استفاده: از ابتدا تا انتهای کشت می‌توان از این کود استفاده کرد.

نحوه‌ی استفاده: جهت مقابله با شوری خاک و از بین بردن آن از باید این کود بصورت ریشه ای استفاده کرد.

میزان استفاده: با توجه به شدت شوری خاک از 2 تا 5 لیتر به ازای هر ۱۰۰۰ مترمربع می‌توان از این کود استفاده کرد.

نکات مهم:

 • بیوهیومات ۳۰ را می‌توان با تمامی کودها و سموم بصورت یکجا استفاده کرد.
 • جهت وصول نتیجه باید مقادیر ذکر شده در بالا رعایت شوند.
 • در صورت استفاده‌ی همزمان با سایر کودها و سموم جذب آنها نیز افزایش پیدا کرده و پسماند این کودها و سموم به حداقل می‌رسد.
 • در استفاده‌ی مرتب و بلند مدت از این کود خاصیت باروری خاک به شکل کاملاً محسوس افزایش پیدا کرده و حتی رنگ خاک تیره‌تر می‌شود.

بیوتچ

a) قابلیت های کود بیوتچ در کاهش شوری خاک

 1. افزایش مواد ارگانیک خاک
 2. افزایش جذب کودها مخصوصاً در فصول سرد سال
 3. کاهش pH
 4. کاهش Ec
 5. افزایش دمای خاک در فصول سرد سال
 6. جلوگیری از آبشوئی و از دسترس خارج شدن کودها در خاک

b) زمان، میزان و نحوه‌ی استفاده

زمان استفاده: از بیوتچ می‌توان در تمامی طول دوره‌ی کشت (کاشت، داشت، برداشت) استفاده کرد ولی بهتر است بعد از آغاز باردهی تا انتهای دوره‌ی کشت استفاده کرد.

نحوه‌ی استفاده: بیوتچ را می‌توانید به تنهائی یا به همراه سایر کودها و سموم از طریق سیستم آبیاری و بصورت ریشه‌ای استفاده کنید.

میزان استفاده: ۳ الی ۵ لیتر به ازای هر ۱۰۰۰ مترمریع سطح زیر کشت.

نکات مهم:

 • در صورت استفاده از کود بیوتچ در فصول سرد سال میزان باردهی به شکل کاملاً محسوسی افزایش پیدا خواهد کرد.
 • کود بیوتچ به دلیل دارا بودن منابع غنی از مواد ارگانیک در ساختار خود می‌توان به کمک بیوتچ میزان کود مصرفی جهت افزایش باردهی را بالا برد.
 • کود بیوتچ با توجه با دارا بودن ازت ارگانیک نقش بسیار موثری در تامین ازت مورد نیاز گیاه مخصوصاً در فصول سرد سال باز می‌کند

بیوپاور

بازگشت