ویدیوهای آموزشی

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

عنصر آهن یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز در کشاورزی که به وفور در خاک وجود داره. آهن نقش بسیار مهمی در میزان سبزینگی گیاه بازی می کنه.

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

موضوع بحث ما در این جلسه راهکارهای مقابله با بیماری لکه سیاه سیب

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

موضوع بحث در این جلسه کمبود آبه

ما می خوایم در این قسمت از مشکل کم آبی در کشاورزی صحبت بکنیم.

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

ویدیو - چرا کودهای ارگانیک بهترین گزینه برای محلول پاشی هستند؟

در این ویدیو تعریف کودهای ارگانیک، شرایط کلی کودها برای محلول پاشی و تفاوت‌های کودهای شیمیایی و ارگانیک مورد بررسی قرار گرفته است. ویدئو را ببینید.

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

ویدیو - اصول تهویه گلخانه صیفی در فصول سرد

در این ویدیو علت تهویه، شرایط مورد نیاز، زمان تهویه و نحوه‌ی باز کردن پنجره‌ها توضیح داده شده است. توضیحات تکمیلی را در ویدئو زیر ببینید.

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

ویدیو - نکات مهم در زمان کاشت نشاء

در این ویدیو نکات مهم در زمان کاشت نشاء مانند شرایط بستر، کودهای ارگانیک لازم، حاک اطراف ریشه، آبیاری و دمای آب توضیح داده شده است. ویدئو را ببینید...

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

ویدیو - نکات مهم در زمان کاشت بذر برای تولید نشاء

در این ویدیو نکات مهم در زمان کاشت بذر برای تولید نشاء مانند حجم سلول، گاز گرفتگی، کودهای ازت، ریشه و عمق بذر توضیح داده شده است. ویدئو را ببینید.

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

ویدیو - علل کاشت نشاء بجای بذر در کشت سیفی در گلخانه

در این ویدیو علل کاشت نشاء بجای بذر در کشت سیفی گلخانه، مانند امکان کنترل شرایط محیطی، صرفه‌جویی در انرژی، رشد همزمان و... بررسی شده‌اند. ویدیو را ببینید

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

ویدیو - نحوه محلول پاشی در کشت های گلخانه ای در فصول سرد سال

 1. زمان محلول پاشی
 2. شرایط نوری
 3. کدام عناصر
  • ماکرو
  • میکرو
 4. کدام کودها قابلیت محلول پاشی دارند.

توضیحات تکمیلی را در ویدئو زیر ببینید...

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

ویدیو - اهمیت محلول پاشی در کشت های گلخانه ای در فصول سرد سال

 1. افزایش شدید اختلاف دمای شب و روز
 2. کاهش میزان فعالیت ریشه
 3. کاهش طول روز
 4. کاهش دمای محیط و خاک
 5. افزایش نیاز گیاه

توضیحات تکمیلی را در ویدئو زیر ببینید...