ویدیو - نحوه محلول پاشی در کشت های گلخانه ای در فصول سرد سال

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

دانلود ویدیو

بازگشت

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 3 و 2 را محاسبه نمایید.