ویدیو - نحوه محلول پاشی در کشت های گلخانه ای در فصول سرد سال

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

دانلود ویدیو

بازگشت

افزودن یک دیدگاه

لطفا 4 و 9 را با هم جمع نمایید.