ویدیو - چرا کودهای ارگانیک بهترین گزینه برای محلول پاشی هستند؟

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

 1. تعریف کودهای ارگانیک
 2. شرایط کلی کودها برای محلول پاشی:
  • امکان عبور از منافذ برگ
  • کاملاً محلول در آب
  • ماندگاری مناسب برای جذب روی برگ
  • امکان استفاده در گیاه برای سنتز پروتئین از این کود
 3. تفاوت کودهای شیمیائی و ارگانیک
  • منابع اولیه
  • وزن مولکولی
  • مواد حامل
  • امکان اختلاط با همدیگر و یا سایر سموم

دانلود ویدیو

بازگشت

افزودن یک دیدگاه

جمع 7 و 3 برابر است با؟