مدیریت هزینه در انواع کشت ها و کاهش مصرف سموم

توسط (بروزرسانی: )

وطن بیو

متن ویدئو: مدیریت هزینه در انواع کشت ها و کاهش استفاده از سموم

موضوع بحث امروز ما مدیریت هزینه در انواع کشت ها و کاهش استفاده از سموم

در تمامی فعالیت اقتصادی بالانس درآمد و هزینه باید به نفع درآمد باشه. این یعنی میزان درآمد به نسبت هزینه کرد باید بیشتر باشه.

بیشتر هدف ما بررسی میزان هزینه ها در نهادها (کود و سم) مورد استفاده در طول دوره کشت.

اگر ما بیام نگاهی اجمالی به میزان خرید کود و سم در طول دوره کشت در انواع کشتها از باغی گرفته تا فضای باز داشته باشیم خواهیم دید که 70 تا 80 درصد هزینه خرید مختص انواع سمومه.

 


بیایم نقش کود و سم در تولید میوه در کشاورزی رو بررسی بکنیم:

تعریف سم:

سم به عنوان یک ماده عمدتا شیمیائی باعث از بین بردن عوامل بیماریزا در انواع کشت ها میشه. سموم عمدتا به دلیل ماهیت شیمیائی خود بعد از استفاده در عین از بین بردن عوامل تهدید کننده کشت باعث وارد آمدن استرس و کاهش معنادار تولید می شوند که هرچقدر میزان استفاده از سموم کمتره بشه برای کشت بهتره.

تعریف کود

به مواد شیمیائی یا ارگانیک گفته میشوند که وظیفه تامین مواد غذائی مورد نیاز کشت و بر عهده داره و هر چقدر میزان استفاده از انواع کودها بصورت صحیح بیشتر بشه میزان تولید میوه و درآمدزائی بیشتر خواهد شد.

 


پس به این جمع بندی می رسیم که هرچقدر میزان استفاده از سموم کمتر بشه و هرچقدر میزان استفاده از کودها بیشتر بشه میزان تولید میوه و در نهایت درآمدزائی بیشتر خواهد شد.

راهکارهای کاهش میزان مصرف سموم

تقویت بینه گیاه و افزایش قدرت خود ایمنی گیاه

اصلاح شرایط محیطی و تامین به موقع عناصر برای پیشگیری مثل تامین کلسیم جهت جلوگیری از بیماری لکه سیاه.

تغذیه هم زمان در استفاده از سموم و کمک به تسریع در برگشت گیاه به حالت طبیعی

استفاده از سموم تخصصی و مدرن با درجه سمیت پایین و ماندگاری کم

 

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 3 و 5 را محاسبه نمایید.