امکان سرایت نماتد از زمین‌های مجاور

یکی از مکانیسم‌های عمل این کودها در مقابله با نماتد نامساعد کردن شرایط محیطی برای افزایش و طغیان مجدد نماتد است. اگر زمین‌های مجاور هم از این کودها استفاده نکنند باز این کودها تاثیرات خود را خواهند گذاشت.

آخرین به‌روزرسانی در ۲۸ مهر ۱۳۹۹ توسط دکتر جلال علیون

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 6 و 8 را محاسبه نمایید.

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا جمع 5 و 3 را محاسبه نمایید.