مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 1 و 1 برابر است با؟

اگر زمین‌های اطراف از پی‌اف نماتد استفاده نکند، زمین ما دوباره آلوده خواهد شد

یکی از مکانیسم‌های عمل این کودها در مقابله با نماتد نامساعد کردن شرایط محیطی برای افزایش و طغیان مجدد نماتد است. اگر زمین‌های مجاور هم از این کودها استفاده نکنند باز این کودها تاثیرات خود را خواهند گذاشت.

آخرین به‌روزرسانی در ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ توسط دکتر جلال علیون

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا 7 و 9 را با هم جمع نمایید.