برنامه کودی کامل مخصوص درختان سیب

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دکتر جلال علیون (بروزرسانی: )

بهترین کود برای درخت سیب کود کامل مخصوص سیب است که شامل مجموعه‌ی کودهای مورد نیاز است. این بسته کود کامل شامل انواع کودهای ارگانیک و کود کامل NPK مختلف همراه با نحوه استفاده از آن‌ها می‌باشد. برنامه کودی سیب زیر منبعی مناسب برای تأمین کودهای مورد نیاز سیب می‌باشد. همچنین در این برنامه، کنترل و پیشگیری از بیماری‌های قارچی و باکتریایی در نظر گرفته شده است.

درخواست مشاوره تخصصی

برنامه کودی سیب

تعریف سال زراعی در باغات سیب:

آغاز سال: بعد از برداشت سیب

پایان سال: برداشت سیب

علت این تقسیم بندی: تاثیر مستقیم کارهای انجام شده در روی میزان باردهی درختان سیب

مراحل جیره

۱- جیره بعد از برداشت

نوع استفاده: محلول‌پاشی

زمان استفاده: ۳ الی ۵ روز بعد از برداشت محصول تا ۱۰ روز قبل از آغاز خزان

توضیحات:

برای داشتن یک برداشت خوب در سال آینده باید در اولین فرصت بعد از برداشت محصول نسبت به استفاده از جیره کودی بعد از برداشت اقدام شود این کار باعث تامین مواد کودی مورد نیاز درخت سیب برای زمستان گذارانی به بهترین شکل ممکن خواهد شد و در آغاز رشد و نمو در بهار سال آینده درخت سیب به بهترین شکل ممکن رشد و نمو خود را آغاز کرده و در مقابل بعضی استرس های محیطی مخصوصا در ابتدای رشد مثل افت شدید دما و ... مقاوم تر خواهد شد.

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب
۱ کومبی ۲۰۰ گرم
۲ برپلاس ۲۰۰ سی‌سی
۳ فسفیت براکس ۴۰۰ ۲۰۰ سی‌سی
۴ ویتامینو ۱۵۰ سی‌سی

کومبی: ۱ کیلوگرمی

برپلاس: ۱ لیتری

فسفیت براکس ۴۰۰: ۱ لیتری

ویتامینو: ۱ لیتری

۲- ریکاوری خاک

نوع استفاده: مخلوط با خاک

محل استفاده: محدوده سایه انداز درخت

زمان استفاده: قبل از آغاز خزان در پاییز یا قبل از بیدار شدن کامل درخت در انتهای زمستان

نحوه استفاده:

کود بیوپاور با مقادیر مشخص شده در جدول در قسمت سایه انداز درخت بصورت همگن با خاک مخلوط شده و کود فولویکول با

۲۰ لیتر آب محلول شده و روی قسمتی که بیوپاور با خاک مخلوط شده است (قسمت سایه انداز درخت) ریخته خواهد شد.

توضیحات:

منظور از ریکاوری همان احیاء خاک های اطراف ریشه درختان سیب است. به زبان ساده احیاء خاک یعنی تقویت مواد غذائی و اصلاح فلور (چیدمان خاک) از لحاظ مواد ارگانیک و ... است. شما با استفاده از جیره کودی زیر نقش بسیار مهمی در افزایش راندمان درختان سیب خواهید داشت چرا که از همان ابتدای رشد و نمو درخت فعالیت ریشه و جذب مواد غذائی از طرف آن به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد. ریکاوری خاک باعث افزایش محسوس قدرت زراعی خاک اطراف ریشه شده که این افزایش تاثیر مستقیم برروی عملکرد درختان سیب در طول سال زراعی خواهد داشت.

ردیف ارتفاع درخت سیب مقدار کود بیوپاور به ازای هر درخت مقدار کود فولویکول به ازای هر درخت
۱ ۳ تا ۴ متر ۱ کیلوگرم ۱۰۰ سی‌سی
۲ ۴ تا ۵ متر ۲ کیلوگرم ۲۰۰ سی‌سی
۳ ۵ متر به بالا ۳ کیلوگرم ۳۰۰ سی‌سی

بیوپاور: ۱۰ کیلوگرمی

فولویکول : ۱ لیتری

۳- دتوکس قبل از جوانه زنی (سم زدائی – رفع انسدادهای کامل و ناقص آوندی)

نوع استفاده: محلول‌پاشی

زمان استفاده: قبل از آغاز جوانه زنی (بیدار شدن کامل)

توضیحات:

این کار (دتوکس) یکی از روش های مدرن در کشاورزی روز دنیاست. نتایج حاصل از دتوکس عبارتند از:

  • برطرف شدن تمامی انسدادهای کامل و ناقص در سیستم آوندی

  • ایجاد بالانس هورمونی

  • افزایش قدرت خود ایمنی درخت

  • کاهش چشمگیر گل سوزی در ابتدای دوره و افزایش راندمان تبدیل گل به میوه

  • پیشگیری از تشکیل گل عقیم

شما با عمل به این جیره کودی می توانید به تمامی این موارد دست پیدا کنید.

محلول‌پاشی

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب
۱ سوپرکاپ ۱۰۰ سی‌سی
۲ فرمولا ۲۰۰ سی‌سی
۳ فولویکول ۵۰۰ سی‌سی

سوپرکاپ : ۱ لیتری

فرمولا: ۱ لیتری

فولویکول : ۱ لیتری

۴- جوانه زنی و آغاز رشد رویشی

نوع استفاده: محلول‌پاشی

زمان استفاده: متورم شدن جوانه ها و آغاز رشد رویشی

توضیحات:

اگر ما بتوانیم از ابتدای رشد و نمو مواد غذائی مورد نیاز درخت را در اختیارش قرار دهیم این درخت رشدی متناسب داشته و ضرر های ناشی از مشکلات عدیده ای مثل سرمازدگی، گلریزی و ... به حداقل رسیده و قدرت خود ایمنی درخت در مقابله با این استرس ها به حداکثر خواهد رسید. شما با انجام این محلول‌پاشی می توانید به این مهم دست پیدا کنید.

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب
۱ ویتامینو ۲۰۰ سی‌سی
۲ برپلاس ۲۵۰ سی‌سی
۳ فولویکول ۲۵۰ سی‌سی

۵- ۱۰ ٪ گلدهی

نوع استفاده: محلول‌پاشی

زمان استفاده: ابتدای گلدهی (۱۰ ٪)

توضیحات:

یکی از اولین و مهمترین مشکلات در درختان سیب مشکل گلدهی نامتناسب (خیلی زیاد یا خیلی کم) در ابتدای بهار است علت این مشکلات نبود تغذیه متناسب با احتیاجات در این مرحله خاص است. با انجام محلول‌پاشی ذکر شده در این مرحله تقریبا تمامی احتیاجات مورد نیاز درخت سیب در ابتدای گلدهی تامین شده و ما کمترین مشکلات از قبیل گل عقیم، ریزش گل و ... را در این مرحله خواهیم داشت.

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب
۱ فولویکول ۵۰۰ سی‌سی
۲ رادیکسول ۲۰۰ گرم
۳ کومبی ۲۰۰ گرم
۴ ویتامینو ۳۰۰ سی‌سی
۵ کالسی برآمین ۲۵۰ سی‌سی

۶- ۷۰ الی ۸۰ ٪ گلدهی

نوع استفاده: محلول‌پاشی

زمان استفاده: اواخر گلدهی (۷۰ الی ۸۰ ٪ گلدهی)

توضیحات:

اگر گلهای تشکیل شده در این مرحله به میوه تبدیل نشوند به نوعی انرژی درخت هدر رفته است، این هدر رفت ریشه در عدم تغذیه متناسب با احتیاجات درخت سیب در این مرحله خاص دارد شما می توانید با عمل به این جیره نه تنها از مشکلات مثل گل عقیم، ریزش گل و ... جلوگیری کنید بلکه می توانید حداکثر بهره وری و بیشترین تشکیل میوه از گل را در این مرحله داشته باشید که رابطه مستقیم با میزان باردهی درختان سیب دارد.

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب
۱ بر پلاس ۲۰۰ سی‌سی
۲ رادیکسول ۲۰۰ گرم
۳ کومبی ۲۰۰ گرم
۴ ویتامینو ۳۰۰ سی‌سی
۵ پلی ان ۲۰۰ سی‌سی
۶ فولویکول ۲۰۰ سی‌سی

۷- تبدیل گل به میوه

انواع جیره کودی: محلول‌پاشی – ریشه ای

تعداد جیره ها:

محلول‌پاشی: یک بار

ریشه ای: یک بار

فاصله جیره ها: ۷ الی ۱۰ روز

توضیحات:

بیشترین احتیاجات کودی برای هر کشت از این مرحله به بعد آغاز خواهد شد. اگر می خواهید برداشتی خوب از درختان سیب داشته باشید باید از این مرحله به بعد تمامی احتیاجات کودی درخت سیب را برآورد کنید. عمل به جیره های ذکر شده در این مرحله باعث افزایش چشمگیر تشکیل میوه در مرحله اول و کاهش ریزش میوه های تازه تشکیل شده در مرحله دوم خواهد شد.

جیره شماره ۱)

نوع استفاده: محلول‌پاشی

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب
۱ کالسی برآمین ۳۰۰ سی‌سی
۲ بیوتچ ۳۰۰ سی‌سی
۳ پتاسگن ۳۰۰ سی‌سی
۴ سوپرکاپ ۳۰۰ سی‌سی
۵ کود ۲۴-۷-۱۱ ۳۰۰ گرم

جیره شماره ۲)

نوع استفاده: ریشه ای

فاصله از جیره اول: ۷ الی ۱۰ روز

نحوه استفاده:

مقادیر فوق بعد از محاسبه از طریق آب آبیاری بصورت همزمان بصورت ریشه ای استفاده خواهند شد.

ردیف ارتفاع درخت سیب مقدار کود بیوتچ به ازای هر درخت مقدار کود ۳۶-۱۲-۱۲ به ازای هر درخت
۱ ۳ تا ۴ متر ۱۰۰ سی‌سی ۱۰۰ گرم
۲ ۵ تا ۶ متر ۱۵۰ سی‌سی ۱۵۰ گرم
۳ ۶ متر به بالا ۲۰۰ سی‌سی ۲۰۰ گرم

۸- بزرگ شدن میوه (افزایش ساز)

زمان استفاده: از سایز فندوقی تا قبل از رنگ گیری

انواع جیره های مورد استفاده: ریشه ای – محلول‌پاشی

ریشه ای: ۳ بار

محلول‌پاشی: ۳ بار

فواصل استفاده: ۱۲ الی ۱۵ روز یکبار

توضیحات:

بیشترین ریزش بار و از دست دادن میوه در این مرحله اتفاق می افتد، علت اصلی بروز این مشکل هم چیزی نیست جز عدم تامین مواد کودی مورد نیاز درختان سیب. شما با عمل به جیره های توصیه شده در این مرحله می توانید خسارات ناشی از این مشکل را به حداقل برسانید.

ماه اول:

جیره شماره ۱)

نوع استفاده: محلول‌پاشی

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب
۱ پتاسگن ۳۵۰ سی‌سی
۲ فولوی ازت ۳۰۰ سی‌سی
۳ کالسی برآمین ۳۰۰ سی‌سی
۴ بیوهگزآیرون ال (آهن مایع) ۳۰۰ سی‌سی
۵ کود ۲۴-۷-۱۱ ۳۰۰ گرم

جیره شماره ۲)

نحوه استفاده: ریشه ای

فاصله از جیره اول: ۱۰ الی ۱۵ روز

ردیف ارتفاع درخت سیب مقدار کود بیوتچ به ازای هر درخت مقدار کود ۳۶-۱۲-۱۲ به ازای هر درخت
۱ ۳ تا ۴ متر ۱۰۰ سی‌سی ۱۰۰ گرم
۲ ۵ تا ۶ متر ۱۵۰ سی‌سی ۱۵۰ گرم
۳ ۶ متر به بالا ۲۰۰ سی‌سی ۲۰۰ گرم

نحوه استفاده:

مقادیر فوق بعد از محاسبه از طریق آب آبیاری بصورت همزمان بصورت ریشه ای استفاده خواهند شد.

ماه دوم:

جیره شماره ۱)

نوع جیره: محلول‌پاشی

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب
۱ پتاسگن ۳۵۰ سی‌سی
۲ کالسی برآمین ۳۰۰ سی‌سی
۳ سوپرکاپ ۳۰۰ سی‌سی
۴ کومبی ۲۰۰ گرم
۵ پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ ۳۰۰ سی‌سی

جیره شماره۲)

نوع استفاده: ریشه ای

فاصله از جیره اول: ۱۰ الی ۱۵ روز

ردیف ارتفاع درخت سیب مقدار کود فولویکول به ازای هر درخت مقدار کود ۲۴-۷-۱۱ به ازای هر درخت
۱ ۳ تا ۴ متر ۱۰۰ سی‌سی ۱۰۰ گرم
۲ ۵ تا ۶ متر ۱۵۰ سی‌سی ۱۵۰ گرم
۳ ۶ متر به بالا ۲۰۰ سی‌سی ۲۰۰ گرم

نحوه استفاده:

مقادیر فوق بعد از محاسبه از طریق آب آبیاری بصورت همزمان بصورت ریشه ای استفاده خواهند شد.

ماه سوم:

جیره شماره ۱)

نوع استفاده: محلول‌پاشی

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب
۱ پتاسگن ۳۰۰ سی‌سی
۲ کالسی برآمین ۳۰۰ سی‌سی
۳ سوپرکاپ ۳۰۰ سی‌سی
۴ بیوهگزآیرون ال (آهن مایع) ۴۰۰ سی‌سی
۵ کود ۲۴-۷-۱۱ ۳۰۰ گرم

جیره شماره۲)

نوع استفاده: ریشه ای

فاصله از جیره اول: ۱۰ الی ۱۵ روز

ردیف ارتفاع درخت سیب مقدار کود بیوتچ به ازای هر درخت مقدار کود ۳۶-۱۲-۱۲ به ازای هر درخت
۱ ۳ تا ۴ متر ۱۵۰ سی‌سی ۱۲۰ گرم
۲ ۵ تا ۶ متر ۲۰۰ سی‌سی ۱۷۰ گرم
۳ ۶ متر به بالا ۲۵۰ سی‌سی ۲۲۰ گرم

نحوه استفاده:

مقادیر فوق بعد از محاسبه از طریق آب آبیاری بصورت همزمان بصورت ریشه ای استفاده خواهند شد.

۹- رنگ گیری سیب

زمان استفاده: بعد از تکمیل سایز

نوع استفاده: محلول‌پاشی

تعداد محلول‌پاشی: ۲ بار

فواصل استفاده: ۷ الی ۱۰ روز یکبار

توضیحات:

اگر چه رشد سیب بسیار مهم است ولی اگر سیب دارای رنگ، طعم و ماندگاری مناسب نباشد عملا بازارپسندی خود را از دست خواهد داد. شما با عمل به این جیره ها می توانید تمامی این مشکلات را برطرف کنید

جیره شماره ۱)

نوع استفاده: محلول‌پاشی

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب
۱ پتاسگن ۴۰۰ سی‌سی
۲ کالسی بر آمین ۳۰۰ سی‌سی
۳ بیوهگزآیرون ال (آهن مایع) ۴۰۰ سی‌سی
۴ ویتامینو ۲۰۰ سی‌سی
۵ پلی ان ۳۰۰ گرم

جیره شماره ۲)

نوع استفاده: محلول‌پاشی

فاصله از جیره اول: ۷ الی ۱۰ روز

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب
۱ پتاسگن ۴۰۰ سی‌سی
۲ کافه ماگ ۳۰۰ سی‌سی
۳ آمینومانگالاند ۳۰۰ سی‌سی
۴ سوپرکاپ ۳۰۰ سی‌سی
۵ کود ۳۶-۱۲-۱۲ ۲۵۰ گرم

۱۰- جیره قبل از برداشت

زمان استفاده: ۷ الی ۱۰ روز قبل از رسیدن میوه

نوع استفاده: محلول‌پاشی

ردیف نام محصول مقدار در ۱۰۰ لیتر آب
۱ پتاسگن ۵۰۰ سی‌سی
۲ کالسی برآمین ۴۰۰ سی‌سی
۳ بیوهگزآیرون ال (آهن مایع) ۴۰۰ سی‌سی
۴ کود ۳۶-۱۲-۱۲ ۳۰۰ گرم
۵ ویتامینو ۲۰۰ سی‌سی

تهیه و تنظیم: دکتر جلال علیون

نحوه‌ی خرید بسته کود کامل مخصوص سیب

بسته کود کامل مخصوص سیب شامل کودهای زیر می‌باشد. اگر مایل به خرید این بسته برای باغ سیب خود هستید با ما تماس بگیرید. همکاران ما آماده‌ی پاسخگویی به سوالات فنی شما در زمینه کودهی زعفران می‌باشند.

این مطلب چقدر مفید بود؟

3,9 از 5 (22 رای)

بازگشت به برنامه‌های کودی

دیدگاه‌ها

دیدگاه توسط علیرضا سلمانی قره آغاجی |

با سلام دلیل بار دهی یک سال خوب و یک سال کم بار درخت سیب چیست و برای بیشتر شدن بار درخت چه پیشنهادی دارید متشکرم

پاسخ دکتر جلال علیون

به دلیل کمبود مواد کودی می‌باشد. در این مقطع بهتر است از کود پاییزه استفاده کنید.

دیدگاه توسط جواد |

جهت خرید محصولات شمابرای یک هکتار درخت سیب 15 ساله چقدر باید هزینه بشه ممنون

پاسخ دکتر جلال علیون

باسلام، برای دریافت هزینه ها، لطفا اطلاعات خود را از طریق فرم مشاوره ارسال کنید.

دیدگاه توسط ayoub |

سلام.
بنده ۳۰ اصله درخت سیب قرمز ۲۵ ساله دارم.
خاستم بدونم جهت خرید محصولات کودی شما سالانه چقدر هزینه خواهد شد؟

پاسخ دکتر جلال علیون

دقیقا نمیشه برآورد کرد بر مبنای احتیاجات درخت تجویز میشه ولی بدلیل اینکه نوع استفاده معمولا محلول پاشیه زیاد هزینه بر نیست.

دیدگاه توسط محسن رسولی |

با درود . ایا امکان این نیست یک پکیچ مایع برای یک کود مایع ارگانیک درختی تهیه شود .تا تمام نیاز های یک درخت میوه را فراهم کنند این خواسته به نظرم استفبال بیشتری میشود.

پاسخ دکتر جلال علیون

با توجه به تنوع محصولات کشاورزی و اینکه نمی‌توان از یک فرمول خاص برای تمامی کشت‌ها استفاده کرد. و اینکه برنامه‌ی کودی با توجه به نوع خاک و آب و هوای منطقه می‌تواند عوض شود. عملا ارائه یک پکیج کودی ویژه امکان‌پذیر نمی‌باشد. در عین حال سیستم فروش ما به گونه‌ای است که ما اطلاعات کشت و نوع محصول را از کشاورز دریافت می‌کنیم و با توجه به کودهای خودمات یک بسته کودی و برنامه استفاده را ارائه می‌کنیم. بنابراین شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد برنامه کودی کشت خود با ما تماس بگیرید.

دیدگاه توسط مجتبی |

سلام خسته نباشید
در مورد اندازه و رنگ سیب میخواستم بدونم این موقع سال چیزی هست که تاثیر داشته باشه اخه سیبامون ریز شدن برنامه کودی هم براشون نداشتیم تا الان اگ راهی داره لطفا راهنمایی کنید ممنون

پاسخ دکتر جلال علیون

لطفا برای جواب سوال خود به به صفحه برنامه کودی پرختان سیب مراجعه کنید.

افزودن یک دیدگاه

لطفا 4 و 3 را با هم جمع نمایید.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا جمع 4 و 9 را محاسبه نمایید.