چرا باید از کود NPK در کشت استفاده کرد؟

توسط دکتر جلال علیون

هدف اصلی از کشاورزی تولید میوه است، کود به عنوان ماده اولیه تولید میوه مهترین و بیشترین نقش رو در این خصوص ایفاء می کند. در بین کودها از لحاظ میزان تاثیر و نیاز کودهای N.P.K بیشتر تاثیر را دارد و به همین دلیل هم در تمامی کشتها باید از کودهای N.P.K استفاده کنیم ولی استفاده از این کودها همیشه چالش خود را داشته و دارد که ما در این مقاله سعی خواهیم به گوشه ای از این مشکلات بهمراه راهکار اشاره کنیم.

تامین یکجا بجای تامین تک تک عناصر

هرچقدر کودهای مورد استفاده در کشت غنی تر و متنوع تر باشند به همان اندازه ضریب تاثیر کودها در افزایش میزان بهره وری بیشتر خواهد شد. کودهای ماکرو یا همان کودهای پایه بیشترین احتیاج را در کشتها رفع می کنند پس هرچقدر این نوع کودها بهترین و بیشتر تامین شوند به همان میزان باردهی هم بیشتر خواهد شد. ما در استفاده از کودهای N.P.K بجای تامین عناصر بصورت جداگانه و تک تک در هر بار استفاده درصد مشخصی از این کودهای پایه را بصورت یکجا و متناسب با احتیاجات کشت تامین می کنیم

کاهش معضل شوری

در استفاده از کودهای شیمیایی یک معضل بسیار بزرگ وجود دارد و آنهم چیزی نیست جز پسماندهای ناشی از این کودها. در بهترین شرایط استفاده از کودهای شیمیایی هم متاسفانه قسمتی به عنوان پسماند در خاک باقی می مانند که به مرور زمان تبدیل به شوری می شوند. وجود این عامل محدودیت های زیادی را در استفاده از کودهای شیمیایی ایجاد کرده است، به همین دلیل ما باید بهترین تمهیدات را در استفاده از کودهای شیمیایی مخصوصا کودهای شیمیای اصلی یعنی ازت – فسفر و پتاس در نظر بگیریم. بهترین راهکار استفاده یکجا از این کودهاست. این یعنی باید از کودهای پایه بصورت N.P.K استفاده کنیم نه بصورت تک تک، تا بتوانیم در خصوص کنترل و کاهش شوری ناشی از استفاده از کودهای شیمیایی اقدام سازنده ایم انجام داده باشیم.

مدیریت هزینه های کوددهی

در سال های اخیر به دلیل بروز شرایط خاصی مثل:

  • بیماری کرونا
  • جنگ روسیه و اوکراین
  • افزایش قیمت مواد اولیه

و مواردی از این دست، هزینه های تولید به شدت افزایش داشته است، هزینه های تامین و استفاده از کودها هم به عنوان یکی از هزینه های اصلی افزایش چشمگیری داشته است که در این میان قیمت خرید کودها بسیار بالا بوده است. با توجه به این موارد باید دقت ویژه ای روی این مورد یعنی استفاده از کودهای متناسب تر داشته باشید. یکی از بهترین کارها استفاده از کودهای N.P.K بجای استفاده از کودهای تک عنصره در تامین عناصر مورد نیاز در انواع کشتهاست. چرا که در هر بار استفاده از کودهای N.P.K بصورت همزمان چندین عنصر مورد نیاز کشت را تامین می کنید این در حالیست که در استفاده از کودهای تک عنصره در هر بار استفاده نهایتا 1 یا 2 عنصر مورد نیاز کشت تامین خواهد شد

مدیریت مصرف آب

هر بار کوددهی یعنی استفاده از آب، آب به تنهایی از لحاظ کودی هیچ ارزشی برای گیاه ندارد پس برای موثر بودن آبیاری باید از کودها استفاده شود، البته این بدان معنا نیست که در هر بار آبیاری حتما باید از کود استفاده کرد چرا که آبیاری باعث جذب منابع کودی موجود در خاک اطراف ریشه هم می شود ولی بصورت کلی در انواع کشتهای گلخانه ای، باغی و فضای باز کوددهی یعنی استفاده از آب.

در سالهای اخیر با توجه به خشکسالی های گسترده در ایران استفاده از آب همیشه با چالش های جدی همراه بوده و هست. حال مساله اینجاست که هرچقدر کودهای مورد استفاده در آبیاری غنی تر باشند به همان میزان نیاز به آبیاری ها کمتر و کمتر شده و احتیاجات بیشتری از گیاه در آبیاری تامین خواهد شد و این یعنی استفاده از کودهای N.P.K بجای استفاده از کودهای تک عنصره در آبیاری ها.

افزایش میزان جذب به دلیل تامین همزمان چندین عنصر (نظریه بشکه آب)

اگر عنصری باعث افزایش میزان جذب عنصر دیگری شود به این اثر، اثر سینرژیستی، و اگر باعث کاهش جذب شود اثر آنتوگونیستی گفته می شود. حال اگر ما در استفاده از کودها به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشیم می توانیم راندمان جذب عناصر را به شکل چشمگیری افزایش دهیم. به دلیل توجه ویژه در تولید کودهای N.P.K به این نکته بسیار مهم استفاده از کودهای N.P.K بجای استفاده از کودهای تک عنصره نقش بسیار مهمی در افزایش جذب و راندمان تولید خواهد داشت

بازگشت به بررسی کلی اخبار

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 1 و 1 را محاسبه نمایید.

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 1 و 1 برابر است با؟