واردات و تولید کودهای ارگانیک و شیمیایی کامل و پی‌اف نماتد

کشاورزی ارگانیک و پایدار با وطن‌بیو

برنامه‌های کودی ویژه و کنترل آفات و بیماری‌ها

درخواست مشاوره رایگان

چرا محصولات وطن بیو بهترین گزینه برای کشت شما هستند؟

مطابق با کشاورزی ارگانیک

کودهای ارگانیک مایع ما باعث احیاء خاک و کنترل شوری و اسیدیته خاک شده و بستری مساعد برای کشت محصولات فراهم می‌کند.

افزایش کیفیت محصولات

کودهای کامل مایع و NPK شیمیایی ما با تامین نیازهای ماکرو و میکرو کشت باعث افزایش میزان برداشت و کیفیت محصولات می‌شود.

کنترل آفات و بیماری‌ها

پی اف ها و کودهای ما ضمن رفع کمبودهای کودی کشت به صورت ارگانیک و طبیعی بیمارهای قارچی، باکتریایی و نماتد را کنترل می‌کنند.

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 8 و 7 برابر است با؟