ویدیوهای آموزشی

موارد مهم در کشت‌های فضای باز در شش ماهه دوم

توسط

موارد مهم در کشت‌های فضای باز در شش ماهه دوم

نماتد خیار گلخانه ای

توسط

عمده ترین علل بروز بیماری نماتد خیار گلخانه ای، استفاده غلط و بی رویه از کودهای شیمیایی، شوری خاک، استمرار در یک نوع کشت و عدم استفاده از کودهای ارگانیک به همراه کودهای شیمیایی می‌باشد.

سفتی خاک و فوزاریوم ریشه گوجه فرنگی گلخانه‌ای

توسط

از عمده‌ترین بیماری فوزاریوم به دلیل سفتی بیش از حد خاک در اطراف ریشه و بالا بودن میزان رطوبت خاک می‌باشد. برای از بین بردن این بیماری از نسخه‌ای که در ویدئو به آن اشاره شده است بصورت ریشه‌ای استفاده کنید.

بیماری قارچی ریشه گوجه فرنگی فضای باز

توسط

عمده ترین علل بروز بیماری قارچی ریشه گوجه فرنگی فضای باز، آبیاری بیش از حد نیاز بوته، استفاده از کودهای ازت بالای شیمیایی مخصوصا اوره، بارندگی های ممتد و ... می‌باشد. برای از بین بردن این بیماری باید از نسخه‌ای که در ویدئو اشاره شده بصورت محلول پاشی استفاده کنید.

آفتاب سوختگی خیار گلخانه

توسط

از دلایل عمده بروز آفتاب سوختگی در خیار گلخانه‌ای، بالا بودن شدت تابش نور و کمبود عناصر پتاس، کلسیم و اسیدهای آمینه در برنامه‌ی کودی می‌باشد. اولین کاری که برای مقابله با این مشکل می‌توانیم انجام دهیم، کنترل شدت نوری یا لوکس نوری به داخل گلخانه می‌باشد.

بیماری باکتریی ویروسی آب سیاه سیب

توسط

از مهمترین علل بروز بیماری باکتریایی ویروسی آب سیاه سیب، عدم رعایت بهداشت در استفاده از ادواتی مثل قیچی باغبانی، ضعیف بودن بنیه درخت و کوددهی ضعیف می‌باشد.

کمبود فسفات و منیزیم در خیار گلخانه‌ای

توسط

از دلائل عمده ای که باعث این کمبودها می شود عبارتند از: شوری خاک، ریشه زائی ضعیف و اختلاف دمای شب و روز.

بیماری نماتد در کشت پیاز

توسط

از دلایل اصلی بروز نماتد عبارتند از: استفاده از بذرهای آلوده، انتقال از ادوات و ماشین های آلوده به نماتد،  و عدم رعایت عایش و بالا رفتن Ec و Ph به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی
می‌باشد. در این ویدئو راهکار درمان این بیماری نماتد بیان شده است پس حتما ویدیو را تا آخر ببینید.

بیماری کپک خاکستری در گوجه فرنگی گلخانه ای

توسط

کپک خاکستری یکی از شایع ترین بیماری ها در کشت گوجه فرنگی گلخانه ای می باشد. از دلائل اصلی بروز این بیماری: بالا بودن سطح رطوبت گلخانه، آبکی بودن ساختار گیاه و کمبود عناصر مخصوصا کلسیم می باشد. در آخر ویدئو راهکار درمان این مشکل بیان شده است پس حتما ویدیو را تا آخر ببینید.

مشکل ژنتیکی بذر

توسط

مشکل ژنتیکی بذر

کمبود ازت در کشت بادمجان

توسط

علت بروز مشکل ازت در بادمجان ضعیف بودن نشا، ضعف در ریشه زایی، استرس های محیطی مثل اختلاف زیاد دمای شب و روز و استفاده از سم نامناسب می‌باشد. در این ویدئو راهکار درمان این مشکل کمبود ازت در بادمجان بیان شده است پس حتما ویدیو را تا آخر ببینید.

کمبود منیزیم در کشت بادمجان

توسط

از عمده ترین علت بروز کمبود منیزیم، شوری خاک بستر و عدم جذب عناصر غذایی مخصوصا منیزیم توسط ریشه می باشد. برای از بین بردن این مشکل کمبود منیزیم باید؛ شوری در محیط ریشه از بین رود، ریشه زایی تقویت شود، منیزیم مورد نیاز بوته سریعا تامین شود.

 

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا 5 و 4 را با هم جمع نمایید.