ویدیوهای آموزشی

موارد مهم در کشت‌های فضای باز در شش ماهه دوم

توسط دکتر جلال علیون

موارد مهم در کشت‌های فضای باز در شش ماهه دوم

موارد مهم در کشت‌های فضای باز در شش ماهه دوم

بیشتر بخوانید ...

نماتد خیار گلخانه ای

توسط واحد آموزش

نماتد خیار گلخانه ای

عمده ترین علل بروز بیماری نماتد خیار گلخانه ای، استفاده غلط و بی رویه از کودهای شیمیایی، شوری خاک، استمرار در یک نوع کشت و عدم استفاده از کودهای ارگانیک به همراه کودهای شیمیایی می‌باشد.

بیشتر بخوانید ...

سفتی خاک و فوزاریوم ریشه گوجه فرنگی گلخانه‌ای

توسط واحد آموزش

سفتی خاک و فوزاریوم ریشه گوجه فرنگی گلخانه‌ای

از عمده‌ترین بیماری فوزاریوم به دلیل سفتی بیش از حد خاک در اطراف ریشه و بالا بودن میزان رطوبت خاک می‌باشد. برای از بین بردن این بیماری از نسخه‌ای که در ویدئو به آن اشاره شده است بصورت ریشه‌ای استفاده کنید.

بیشتر بخوانید ...

بیماری قارچی ریشه گوجه فرنگی فضای باز

توسط واحد آموزش

بیماری قارچی ریشه گوجه فرنگی فضای باز

عمده ترین علل بروز بیماری قارچی ریشه گوجه فرنگی فضای باز، آبیاری بیش از حد نیاز بوته، استفاده از کودهای ازت بالای شیمیایی مخصوصا اوره، بارندگی های ممتد و ... می‌باشد. برای از بین بردن این بیماری باید از نسخه‌ای که در ویدئو اشاره شده بصورت محلول پاشی استفاده کنید.

بیشتر بخوانید ...

آفتاب سوختگی خیار گلخانه

توسط واحد آموزش

آفتاب سوختگی خیار گلخانه

از دلایل عمده بروز آفتاب سوختگی در خیار گلخانه‌ای، بالا بودن شدت تابش نور و کمبود عناصر پتاس، کلسیم و اسیدهای آمینه در برنامه‌ی کودی می‌باشد. اولین کاری که برای مقابله با این مشکل می‌توانیم انجام دهیم، کنترل شدت نوری یا لوکس نوری به داخل گلخانه می‌باشد.

بیشتر بخوانید ...

بیماری باکتریی ویروسی آب سیاه سیب

توسط واحد آموزش

بیماری باکتریی ویروسی آب سیاه سیب

از مهمترین علل بروز بیماری باکتریایی ویروسی آب سیاه سیب، عدم رعایت بهداشت در استفاده از ادواتی مثل قیچی باغبانی، ضعیف بودن بنیه درخت و کوددهی ضعیف می‌باشد.

بیشتر بخوانید ...

کمبود فسفات و منیزیم در خیار گلخانه‌ای

توسط واحد آموزش

کمبود فسفات و منیزیم در خیار گلخانه‌ای

از دلائل عمده ای که باعث این کمبودها می شود عبارتند از: شوری خاک، ریشه زائی ضعیف و اختلاف دمای شب و روز.

بیشتر بخوانید ...

بیماری نماتد در کشت پیاز

توسط واحد آموزش

بیماری نماتد در کشت پیاز

از دلایل اصلی بروز نماتد عبارتند از: استفاده از بذرهای آلوده، انتقال از ادوات و ماشین های آلوده به نماتد،  و عدم رعایت عایش و بالا رفتن Ec و Ph به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی
می‌باشد. در این ویدئو راهکار درمان این بیماری نماتد بیان شده است پس حتما ویدیو را تا آخر ببینید.

بیشتر بخوانید ...

بیماری کپک خاکستری در گوجه فرنگی گلخانه ای

توسط واحد آموزش

بیماری کپک خاکستری در گوجه فرنگی گلخانه ای

کپک خاکستری یکی از شایع ترین بیماری ها در کشت گوجه فرنگی گلخانه ای می باشد. از دلائل اصلی بروز این بیماری: بالا بودن سطح رطوبت گلخانه، آبکی بودن ساختار گیاه و کمبود عناصر مخصوصا کلسیم می باشد. در آخر ویدئو راهکار درمان این مشکل بیان شده است پس حتما ویدیو را تا آخر ببینید.

بیشتر بخوانید ...

مشکل ژنتیکی بذر

توسط واحد آموزش

مشکل ژنتیکی بذر

مشکل ژنتیکی بذر

بیشتر بخوانید ...

کمبود ازت در کشت بادمجان

توسط واحد آموزش

کمبود ازت در کشت بادمجان

علت بروز مشکل ازت در بادمجان ضعیف بودن نشا، ضعف در ریشه زایی، استرس های محیطی مثل اختلاف زیاد دمای شب و روز و استفاده از سم نامناسب می‌باشد. در این ویدئو راهکار درمان این مشکل کمبود ازت در بادمجان بیان شده است پس حتما ویدیو را تا آخر ببینید.

بیشتر بخوانید ...

کمبود منیزیم در کشت بادمجان

توسط واحد آموزش

کمبود منیزیم در کشت بادمجان

از عمده ترین علت بروز کمبود منیزیم، شوری خاک بستر و عدم جذب عناصر غذایی مخصوصا منیزیم توسط ریشه می باشد. برای از بین بردن این مشکل کمبود منیزیم باید؛ شوری در محیط ریشه از بین رود، ریشه زایی تقویت شود، منیزیم مورد نیاز بوته سریعا تامین شود.

 

بیشتر بخوانید ...

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا جمع 3 و 3 را محاسبه نمایید.