محصولات

محصولات وطن‌بیو در دو گروه پی‌اف‌ها، کودها تقسیم می‌شود. پی‌اف‌ها برای مقابله با بیماری‌های گیاهان و درختان می‌باشد. گروه کودها به دو دسته کودهای مایع ارگانیک و کودهای پودری شیمیایی تقسیم می‌شوند:

 

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 6 و 8 برابر است با؟