مشاوره تخصصی کشاورزی

مشاوره برنامه‌های کودی و کنترل بیماری‌های قارچی و باکتریایی و آفات

برای دریافت مشاوره‌های تخصصی کشت‌های باغی، فضای باز یا گلخانه‌ای فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید. درخواست شما توسط کارشناسان فنی کشاورزیار بررسی شده و با شما تماس گرفته خواهد شد.

فرم درخواست مشاوره

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا جمع 3 و 6 را محاسبه نمایید.