پادکست وطن‌بیو

روغن ولک سم زمستانه درختان

توسط دکتر جلال علیون ~ 14 دقیقه

اپیزود ۱۲: راهکارهای مدرن مقابله با آفات

توسط دکتر جلال علیون ~ 14 دقیقه

اپیزود ۱۱:‌ کوددهی ریشه ای

توسط دکتر جلال علیون ~ 8 دقیقه

ایپزود ۱۰: راهکارهای مدرن کنترل و مبارزه با کپک خاکستری

توسط دکتر جلال علیون ~ 12 دقیقه

اپیزود ۹: اهمیت استفاده از کود گل به میوه در باغات

توسط دکتر جلال علیون ~ 8 دقیقه

اپیزد ۸: بذرمال

توسط دکتر جلال علیون ~ 8 دقیقه

اپیزود ۷: راهکارهای مخصوص رنگ گیری سیب

توسط دکتر جلال علیون ~ 7 دقیقه

اپیزود ۶:‌ پنج دلیل کم بودن میزبان برداشت سیب و راهکارهای افزایش

توسط دکتر جلال علیون ~ 21 دقیقه

اپیزود ۵:‌ اهمیت و نحوه سولاریزاسیون در گلخانه‌ها

توسط دکتر جلال علیون ~ 6 دقیقه

اپیزود ۴:‌ کلروز در باغات و راهکارهای مقابله با آن

توسط دکتر جلال علیون ~ 18 دقیقه

اپیزود ۳:‌ راهکارهای عملی افزایش سایز و رنگ‌گیری سیب

توسط دکتر جلال علیون ~ 8 دقیقه

اپیزود ۲:‌ افزایش محصول با استفاده از کود NPK در کشت فضای باز

توسط دکتر جلال علیون ~ 6 دقیقه

اپیزود ۱: شانکر باکتریایی در درختان میوه به زبان ساده

توسط دکتر جلال علیون ~ 12 دقیقه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا جمع 2 و 8 را محاسبه نمایید.