اپیزود ۷: راهکارهای مخصوص رنگ گیری سیب

توسط دکتر جلال علیون

بازگشت به بررسی کلی اخبار

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا جمع 2 و 1 را محاسبه نمایید.