اپیزود ۵:‌ اهمیت و نحوه سولاریزاسیون در گلخانه‌ها

توسط دکتر جلال علیون

سولاریزاسیون چیست؟ بهترین زمان برای انجام سولاریزاسیون چه موقع است؟

آیا می توان برای مبارزه با بیماری نماتد از روش سولاریزاسیون استفاده کرد؟

چرا نباید از کودهای دامی تر(نپوسیده) در سولاریزاسیون استفاده کرد؟

در این اپیزود به نحوه سولاریزاسیون و ضد عفونی کردن خاک خواهیم پرداخت. با ما همره باشید.

بازگشت به پادکست‌ها

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا 8 و 1 را با هم جمع نمایید.