یونجه

برنامه‌های کودی یونجه

برنامه کودی یونجه

کود مخصوص یونجه ☘

کود مخصوص یونجه، شامل کلیه مواد مغذی مورد نیاز یونجه است. این برنامه متشکل از کودهای ارگانیک، مواد معدنی و کود کامل NPK همراه با نحوه استفاده از آنها می‌باشد. برنامه کودی تقویتی یونجه منبعی مناسب برای تأمین مواد مغذی یونجه بوده و باعث افزایش محصول و کیفیت آن می‌شود.

بیشتر بخوانید ...

راهکارهای مقابله با آفات و بیماری‌های یونجه

آیتمی برای این دوره وجود ندارد.

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا 3 و 5 را با هم جمع نمایید.