فلفل دلمه‌ای

برنامه‌های کودی فلفل دلمه‌ای

کود مخصوص فلفل دلمه ای گلخانه ای

کود مخصوص فلفل دلمه ای، شامل کلیه مواد مغذی است. این برنامه شامل کودهای ارگانیک، مواد معدنی و کود کامل NPK و نحوه استفاده می‌باشد. برنامه کودی تقویتی فلفل دلمه ای منبعی مناسب برای تأمین مواد مغذی فلفل دلمه ای گلخانه ای و فضای باز بوده و باعث افزایش محصول و کیفیت آن می‌شود.

بیشتر بخوانید ...

راهکارهای مقابله با آفات و بیماری‌های فلفل دلمه‌ای

آیتم خبری برای این دوره وجود ندارد.

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا 9 و 1 را با هم جمع نمایید.