فلفل دلمه‌ای

برنامه‌های کودی فلفل دلمه‌ای

برنامه کودی فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای

کود مخصوص فلفل دلمه ای گلخانه ای

کود مخصوص فلفل دلمه ای، شامل کلیه مواد مغذی است. این برنامه شامل کودهای ارگانیک، مواد معدنی و کود کامل NPK و نحوه استفاده می‌باشد. برنامه کودی تقویتی فلفل دلمه ای منبعی مناسب برای تأمین مواد مغذی فلفل دلمه ای گلخانه ای و فضای باز بوده و باعث افزایش محصول و کیفیت آن می‌شود.

بیشتر بخوانید ...

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا 2 و 9 را با هم جمع نمایید.