مرکبات

برنامه‌های کودی مرکبات

کود مخصوص مرکبات: کاهش گلریزی و افزایش محصول

کود مخصوص مرکبات در دوره گلدهی اهمیت زیادی دارد چون برای داشتن محصول خوب باید گلدهی خوب باشد. نکته مهم در مورد مرکبات این است که کوددهی در دوره گلدهی بسیار حساس و سخت است و کوچکترین کم دقتی می‌تواند تاثیر منفی زیادی روی باردهی درختان مرکبات و محصول داشته باشد.

بیشتر بخوانید ...

راهکارهای مرکبات

پیشگیری از زوال زودرس درختان مرکبات [راهکار عملی]

در روزها و ماه های اخیر خبرهای زیادی پیرامون از بین رفتن ناگهانی درختان مرکبات در کشور مخصوصا در استان فارس به گوش می رسد. این فرصت را مغتنم شمردیم تا در مورد:

بیشتر بخوانید ...

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا 1 و 2 را با هم جمع نمایید.