بادمجان

برنامه‌های کودی بادمجان

برنامه کودی بادمجان سیاه

کود مخصوص بادمجان

کود مخصوص بادمجان شامل کودهای مورد نیاز از ابتدا تا انتهای رشد است. این برنامه دارای انواع کود ارگانیک، مواد معدنی و کود کامل NPK همراه با نحوه استفاده از آنها می‌باشد. برنامه کودی تقویتی بادمجان منبعی مناسب برای تأمین مغذی بادمجان گلخانه‌ای و فضای باز بوده و باعث افزایش باردهی و اندازه می‌شود.

بیشتر بخوانید ...

راهکارهای مقابله با آفات و بیماری‌های بادمجان

آیتمی برای این دوره وجود ندارد.

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 7 و 4 برابر است با؟