پیاز

برنامه‌های کودی پیاز

برنامه کودی پیاز فضای باز

کود مخصوص پیاز فضای باز

کود مخصوص پیاز شامل کودهای مورد نیاز از ابتدا تا انتهای رشد است. این برنامه دارای انواع کود ارگانیک، مواد معدنی و کود کامل NPK همراه با نحوه استفاده از آنها می‌باشد. برنامه کودی تقویتی پیاز منبعی مناسب برای تأمین مغذی پیاز فضای باز بوده و باعث افزایش باردهی و اندازه می‌شود.

بیشتر بخوانید ...

راهکارهای مقابله با آفات و بیماری‌های پیاز

آیتمی برای این دوره وجود ندارد.

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 2 و 5 برابر است با؟