زعفران

برنامه‌های کودی زعفران

کود مخصوص زعفران به همراه آبیاری

کود مخصوص زعفران و آبیاری صحیح و به‌موقع در افزایش میزان محصول دارای اهمیت زیادی است. معمولا بصورت سنتی در کشت زعفران در سال حداقل یکبار آبیاری انجام می‌شود، این آبیاری در انتهای تابستان (شهریور) یا ابتدای پاییز (مهر) انجام می‌پذیرد. انجام این آبیاری نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان گلدهی زعفران دارد.

بیشتر بخوانید ...

راهکارهای مقابله با آفات و بیماری‌های زعفران

آیتم خبری برای این دوره وجود ندارد.

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا جمع 6 و 6 را محاسبه نمایید.