زعفران

برنامه‌های کودی زعفران

برنامه کودی زعفران

کود مخصوص زعفران به همراه آبیاری

کود مخصوص زعفران و آبیاری صحیح و به‌موقع در افزایش میزان محصول دارای اهمیت زیادی است. معمولا بصورت سنتی در کشت زعفران در سال حداقل یکبار آبیاری انجام می‌شود، این آبیاری در انتهای تابستان (شهریور) یا ابتدای پاییز (مهر) انجام می‌پذیرد. انجام این آبیاری نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان گلدهی زعفران دارد.

بیشتر بخوانید ...

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 2 و 8 برابر است با؟