ذرت علوفه‌ای

برنامه‌های کودی ذرت علوفه‌ای

برنامه کودی ذرت علوفه‌ای

کود مخصوص ذرت علوفه‌ای

کود مخصوص ذرت علوفه‌ای، شامل کلیه مواد مغذی مورد نیاز ذرت علوفه‌ای است. این برنامه متشکل از کودهای ارگانیک، مواد معدنی و کود کامل NPK همراه با نحوه استفاده از آن‌ها می‌باشد. برنامه کودی تقویتی ذرت علوفه‌ای منبعی مناسب برای تأمین مواد مغذی ذرت علوفه‌ای بوده و باعث افزایش محصول و کیفیت آن می‌شود.

بیشتر بخوانید ...

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا 3 و 5 را با هم جمع نمایید.