انگور

برنامه‌های کودی انگور

برنامه کودی انگور

کود کامل انگور (تاک)

کود کامل انگور، شامل کلیه مواد مغذی مورد نیاز درخت انگور است. این برنامه متشکل از کودهای ارگانیک، مواد معدنی و کود کامل NPK همراه با نحوه استفاده از آنها می‌باشد. برنامه کودی تقویتی انگور منبعی مناسب برای تأمین مواد مغذی انگور بوده و باعث افزایش باردهی، کیفیت و اندازه می‌شود.

بیشتر بخوانید ...

راهکارهای مقابله با بیماری‌های انگور

برنامه کودی مخصوص مقابله با جیرجیرک انگور

راهکار مقابله با جیرجیرک انگور

برنامه کودی مخصوص مقابله با جیرجیرک انگور

بیشتر بخوانید ...

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 2 و 7 برابر است با؟