کود مخصوص کاشت نهال پائولونیا

۲۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط دکتر جلال علیون (بروزرسانی: )

مهمترین مشکل در کاهش میزان بهره وری در کاشت نهال ها و از بین رفتن نهال پائولونیا در سال اول (مخصوصا در زمستان) عدم تامین مواد کودی مورد نیاز در ابتدای کاشت و در طول دوره است، به دلیل حساسیت بسیار زیاد ریشه نهال های پائولونیا و محدود بودن اندام سبز، از هر نوع کودی برای تامین عناصر مورد نیاز نمی توان استفاده کرد و این خود به عنوان یک عامل بسیار محدود کننده همیشه مطرح بوده است و به همین دلیل هم بعضی از کارشناسان عدم استفاده یا استفاده محدود را به استفاده با ریسک بالا از کودهای نامتناسب ترجیح داده اند.

مجموعه کشاورزیار به دلیل دارا بودن انواع کودهای ارگانیک و حتی شیمیایی خاص، خوشبختانه توانایی تامین کودهای مورد نیاز از زمان کاشت نهال تا انتهای دوره رشد را داراست و در این مقاله سعی خواهیم کرد شما را با این کودها و نحوه استفاده از آنها آشنا کنیم.

برای راحتی استفاده در این نسخه ها مواد و نحوه استفاده در هر مرحله بصورت جداگانه توضیح داده شده است و در صورت وجود هر گونه سئوال یا ابهام می توانید با ما تماس بگیرید.

درخواست مشاوره تخصصی

کاشت نهال پائولونیا

بصورت کلی شما می توانید در دوره از برنامه های کودی خاص پائولونیا استفاده کنید:

الف) در زمان کاشت نهال پائولونیا

ب) اولین آبیاری بعد از کاشت نهال

که در ادامه به صورت کامل به توضیح در خصوص این مراحل خواهیم پرداخت.

نسخه کودی مرحله کاشت نهال پائولونیا

زمان استفاده:

بعد از حفر چاله و قبل از قرار دادن ریشه در آن

نوع کود:

بیوپاور

مقدار توصیه شده:

بسته به حجم ریشه ۵۰ الی ۷۰ گرم به ازای هر اصله نهال

نحوه استفاده:

مقدار توصیه شده را ترجیحا با همان مقدار خاک یا ماسه بادی (بسته به شرایط) مخلوط کرده و در کف و دیواره های چاله نهال بپاشید و بعد از این کار ریشه را در داخل آن قرار دهید. دقت داشته باشید که هرچقدر میزان ارتباط ریشه با این کود بیشتر باشد میزان تاثیر بیشتر خواهد بود.

اولین آبیاری بعد از کاشت نهال پائولونیا

زمان استفاده:

بلافاصله بعد از کاشت نهال پائولونیا باید نسبت به آبیاری ریشه اقدام کنید در داخل این آب باید از این نسخه استفاده شود.

نوع کود:

فولویکول / بیوهیومات

مقدار توصیه شده

بسته به حجم ریشه و ارتفاع نهال ۵۰ الی ۷۰ سی سی

نحوه استفاده:

مقدار فوق را در ۱۰ الی ۱۵ لیتر آب محلول کرده و بصورت ریشه ای استفاده خواهد کرد.

بعد از کاشت نهال پائولونیا

درست است که استفاده از کودهای متناسب در زمان کاشت نهال پائولونیا بسیار مهم است ولی در ادامه هم باید نسبت به تامین کودهای مورد نیاز نهال های جوان دقت ویژه ای داشته باشید، چرا که به دلیل محدود بودن حجم ریشه نهال تازه کاشته شده از یک طرف و بالا بودن میزان احتیاجات کودی در دوره و از همه مهمتر فقر شدید مواد کودی در خاک های اطراف ریشه که متاسفانه در اکثریت خاکهای زراعی ایران وجود دارد، باید نسبت به تامین کودهای مورد نیاز اقدام کنید.

بعد از کاشت نهال تا آغاز فصل سرما شما می توانید از هر حداقل ۲ هفته و حداکثر ۴ بصورت مرتب از نسخه های کودی که در ادامه توصیه خواهد شد استفاده کنید. دقت داشته باشید که وضعیت نهال ها برای استفاده از نسخه ها بسیار مهم است به همین دلیل بهتر است تا حد امکان نسبت به ارسال عکس قبل از استفاده برای کارشناسان اقدام کنید

نسخه محلول پاشی اول بعد از کاشت نهال پائولونیا

زمان استفاده:

۲ تا ۳ هفته بعد از کاشت نهال

نوع کودهای مورد استفاده:

فولوی ازت / اچ بی گرو ان + ویتامینو

مقدار توصیه شده:

۲ در هزار از هر کدام و بصورت یکجا

نحوه استفاده:

مقدار توصیه شده از کودها را بصورت یکجا در یک سم پاش ریخته و بصورت محلول پاشی استفاده خواهید کرد. در زمان استفاده موارد زیر حتما دقت کنید:

  • محلول پاشی حتما باید در روزهای آفتابی انجام شود. جهت بالا بردن میزان تاثیر کودها بهتر است فردای استفاده هم وضعیت آفتابی باشد.
  • قبل از محلول پاشی از تمیز بودن سم پاش اطمینان حاصل کنید.
  • سعی کنید از آب شیرین با pH و Ec پایین در محلول پاشی استفاده کنید
  • تا می توانید اندام سبز، تنه و شاخه ها را با این محلول شستشو دهید.

نسخه ریشه ای اول بعد از کاشت نهال پائولونیا

زمان استفاده

۲ تا ۳ هفته بعد از مرحله محلول پاشی

نوع کودهای مورد استفاده

بیوتچ / بیوهیومات + کود ۱۰-۵۲-۱۰

مقدار مورد استفاده

بیوتچ / بیوهیومات ............... ۵۰ الی ۶۰ سی سی بسته به ارتفاع نهال ها

کود ۱۰-۵۲-۱۰ ........................ ۴۰ الی ۶۰ گرم بسته به ارتفاع نهال ها

نحوه استفاده:

مقادیر فوق را بصورت یکجا در ۱۰ ای ۱۵ لیتر آب محلول کرده و بصورت ریشه ای استفاده خواهید کرد. برای افزایش میزان جذب این کودها می توانید بعد از استفاده یک آبیاری سبک انجام دهید.

نسخه محلول پاشی دوم به بعد

شما می توانید از نسخه اول محلول پاشی بصورت متناوب با اضافه کردن مواردی مثل:

برپلاس – کافه ماگ – کالسی برآمین – بیوهگزآیرون ال

و مواردی از این دست ادامه دهید. انتخاب از میان این کودها کاملا به وضعیت نهال ها و شرایط آن از لحاظ کمبود بستگی دارد به همین دلیل بهتر است از آخرین وضعیت نهال پائولونیا قبل از استفاده عکس تهیه کرده و برای تیم کشاورزیار ارسال کنید تا اولویت انتخاب و استفاده از این میان این کودها یا سایر موارد را برای شما بررسی و اعلام کند

نسخه های ریشه ای دوم به بعد

زمان استفاده:

۲ تا ۳ هفته بعد از هر محلول پاشی

نوع کودهای مورد استفاده:

بیوتچ / بیوهیومات + کود ۲۰-۲۰-۲۰

مقدار مورد استفاده:

بیوتچ / بیوهیومات ............... ۵۰ الی ۶۰ سی سی بسته به ارتفاع نهال ها

کود ۲۰-۲۰-۲۰ ........................ ۴۰ الی ۶۰ گرم بسته به ارتفاع نهال ها

نحوه استفاده:

مقادیر فوق را بصورت یکجا در ۱۰ ای ۱۵ لیتر آب محلول کرده و بصورت ریشه ای استفاده خواهید کرد. برای افزایش میزان جذب این کودها می توانید بعد از استفاده یک آبیاری سبک انجام دهید.

چند نکته مهم

  • رعایت ترتیب و اولویت در استفاده از نسخه های کودی اعلام شده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است پس نسبت به رعایت آن کوشا باشید.
  • در آبیاری های بین کوددهی ها که از آب خالی استفاده می کنید دقت داشته باشید که از حداقل آب استفاده کنید، استفاده بیش از حد از آب خالی باعث رشد علفی در نهال پائولونیا شده که در نهایت باعث پوکی بیش از حد تنه و افزایش احتمال سرمازدگی در زمستان خواهد شد. احتمال سرمازدگی در اولین زمستان بعد از کاشت نهال پائولونیا بزرگترین تهدید این نوع درختان جوان است که استفاده بیش از حد از آب خالی بیشترین تاثیر را در بروز این مشکل ایفاء می کند پس تا می توانید از حداقل آب مخصوصا در آبیاری با آب خالی اقدام کنید.
  • در خاکها و آبهای شور به هیچ عنوان به تنهایی از کودهای N.P.K استفاده نکنید، چرا که باعث تشدید شدید شوری در ریشه و خاک اطراف ریشه خواهد شد
  • مهمترین چیز در سال اول بعد از کاشت نهال، نه رشد طولی آن بلکه افزایش قطر طوقه و تنه اصلی به طبع آن توپر شدن تنه اصلی است، که رسیدن به این هدف بسیار مهم نقش بی بدیلی در افزایش کمی و کیفی درختان پائولونیا در سالها و ماه های پیش رو خواهد داشت.

در پایان یادآور می شویم، در صورت وجود هر گونه سئوال یا ابهام در خصوص این مطالب و سایر موارد کشاورزی می توانید با ما تماس بگیرید.

این مطلب چقدر مفید بود؟

4,3 از 5 (3 رای)

بازگشت به برنامه‌های کودی

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 8 و 3 برابر است با؟

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 7 و 5 برابر است با؟